Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 10 de juliol de 2017
Text del conveni

Entitats signants

Data de signatura

Resum

006717

- Universitat Rovira i Virgili

- Priorat Natur, SL 

01/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006718

- Universitat Rovira i Virgili

- Algio Travel Club, SL 

01/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006719

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundación Rioja Salud 

01/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006726

- Universitat Rovira i Virgili

- Novus Spain, SA 

02/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006496

- Universitat Rovira i Virgili

- Escola d'Administració Pública de Catalunya

- Universitat Autònoma de Barcelona 

03/02/2017 

Realització de la VII edició del màster de Gestió i Dret Local (bienni 2016-2018) 

006688

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics i Persones Grans La Tutela 

06/02/2017 

Desenvolupament Projectes d'Aprenentatge Servei 

006732

- Universitat Rovira i Virgili

- Beauty by Dia, SA 

06/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006733

- Universitat Rovira i Virgili

- Blackhills Diagnostic Resources, SL 

06/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006735

- Universitat Rovira i Virgili

- Asociación para la Investigación, Desarrollo e Innovación del Sector Agroalimentario (AIDISA) 

06/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007001

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Flix 

06/02/2017 

Realització d'activitats d'aules d'extensió universitària al terme de Flix a partir del curs acadèmic 2016-2017 

005374

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Vila-seca  

07/02/2017 

Desenvolupament projectes d'Aprenentatge Servei

006736

- Universitat Rovira i Virgili

- Gestmusic Endemol, SAU 

07/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006737

- Universitat Rovira i Virgili

- Drac Màgic 

07/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006744

- Universitat Rovira i Virgili

- INSTA

- Serveis Jurídics Ambientals 

08/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006745

- Universitat Rovira i Virgili

- Citysens Designs, SL 

08/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006742

- Universitat Rovira i Virgili

- Elecnor, SA 

09/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006746

- Universitat Rovira i Virgili

- Dispel 

10/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006747

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Català de Ciències Cardiovasculars (ICCC) 

10/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006751

- Universitat Rovira i Virgili

- Petits Enginyers, SL 

13/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006758

- Universitat Rovira i Virgili

- Registre de la Propietat de Torredembarra 

15/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006763

- Universitat Rovira i Virgili

- Krypton Chemical, SL  

16/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006766

- Universitat Rovira i Virgili

- Bibiana Villa 

17/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006768

- Universitat Rovira i Virgili

- Freshly Cosmetics, SL 

17/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006771

- Universitat Rovira i Virgili

- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

21/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006772

- Universitat Rovira i Virgili

- Consulting Técnico Ditecsa, SL (Ediscat) 

21/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URVInformació