Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 11 de juliol de 2013Anunci de la publicació al DOGC (núm. 6503 - 18.11.2013)
Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni
- Universitat Rovira i Virgili
-
Université Adrar
Redactar les condicions generals de la col·labació científica, tècnica, pedagògica i administrativa entre ambdues universitats 05/05/2011
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad de Jaén
- Universidad Carlos III de Madrid
- Universidad Nacional de Educación a Distancia
- Universidad Politècnica de Madrid
- Universidad de Zaragoza
Establir les condicions de col·laboració per a l'organització i la realització del programa de doctorat conjunt de Mecànica de Fluids a partir del curs 2013-14 17/12/2012

- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires


Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador, administratiu i tècnic, i estudiants

19/12/2012

- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Establir els termes de col·laboració per tal que els estudiants dels graus de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària puguin col·laborar en la realització de programes i projectes d'innovació educativa de les escoles adscrites als Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona 13/02/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Establir els termes de col·laboració per tal que els estudiants dels graus de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària puguin col·laborar en la realització de programes i projectes d'innovació educativa a les escoles adscrites als Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre

13/02/2013

- Universitat Rovira i Virgili
-
Ajuntament de Deltebre
  Realització del curs “Dones, Salut i Educació” per al curs 2012-13 12/03/2013    
- Universitat Rovira i Virgili
-
Ajuntament de Deltebre
Col·laborar en àmbits d'interès comú 12/03/2013  
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad de Valladolid
- Universidad de Burgos
- Universidade de Santiago de Compostela
Realització d'un programa de doctorat conjunt anomenat Doctorat de Recerca en Enginyeria Termodinàmica de Fluids 13/03/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat de Girona
- Universitat Pompeu Fabra
Establir les condicions de col·laboració per a la realització i l'organització de l'ensenyament conjunt del màster universitari en Ciència Cognitiva i Llenguatge, a partir del curs 2013-14 23/04/2013    
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad Nacional de Rosario
Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador, administratiu i tècnic, així com dels estudiants, i regular-ne el funcionament, amb l'objectiu de servir a l'interès mutu 25/04/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia (FECYT).
Regular la col·laboració per organitzar i executar les activitats i projectes d'acostament científic en el marc del programa Campus Científicos de Verano 201 30/05/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat de Tunis El Manar
Mobilitat del presonal docent i investigador, del personal administratiu i tècnic i d'estudiants 06/06/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya
Inclusió dels sumaris i articles a text complet de les revistes editades per la URV al dipòsit RACO 11/06/2013
       


Informació