Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 15 de juliol de 2016Text del conveni

Institucions signants

Data de signatura

Resum

6073

- Universitat Rovira i Virgili

- Comunidad Filmin, SL 

10/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

6075

- Universitat Rovira i Virgili

- Inver&Gest, SA 

10/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

6077

- Universitat Rovira i Virgili

- Voitic, SL 

10/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

5871

- Universitat Rovira i Virgili

- Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona  

11/05/2016 

Difusió i foment de la utilització del transport públic entre els col·lectius de l'àmbit de la URV mitjançant descomptes 

5961

- Universitat Rovira i Virgili

- RAPEJUN SLU 

11/05/2016 

Elaboració d'un reportatge / documental sobre els desnonaments i el sinhogarisme 

6080

- Universitat Rovira i Virgili

- Residencia de Salud Mental Nª Sª del Carmen, SL 

11/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

6002

- Universitat Rovira i Virgili

- Agencia de Publicitat Internacional Catalana, SL 

12/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

6086

- Universitat Rovira i Virgili

- Mundo Deportivo, SAU 

13/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

6088

- Universitat Rovira i Virgili

- Banco Santander, SA 

13/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

6090

- Universitat Rovira i Virgili

- Mirall Digital Estrategia i Comunicació, SL 

17/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

6004

- Universitat Rovira i Virgili

- Diputación de Pontevedra 

18/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

6046

- Universitat Rovira i Virgili

- Academia Sánchez-Casal 

18/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

6051

- Universitat Rovira i Virgili

- Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC) 

23/05/2016 

Vinculació i futura adscripció del Centre de ESIC (Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing) ubicat a Barcelona (Business & Maqueting School)  

6101

- Universitat Rovira i Virgili

- Globofiesta Party, SL 

23/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

6109

- Universitat Rovira i Virgili

- Comercialitzadora i Editora de la Coordinadora de Mitjans (CECM) 

24/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

6128

- Universitat Rovira i Virgili

- Sampol Ingeniería y Obras, SA 

25/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

5994

- Universitat Rovira i Virgili

- Alfredo Maestro, SL 

26/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

5963

- Universitat Rovira i Virgili

- FECYT - Fundación Española para la Ciencia y la Tecnologia  

27/05/2016 

Organització i execució de les activitats i projectes d'acostament científic que es desenvoluparan en el marc el programa Campus Científic d'Estiu 2016.
Ref. FECYT/CC/2016 

6033

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Lluïsa Oller 

27/05/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

5903

- Universitat Rovira i Virgili

- Universitat de Lleida

- Universitat de Girona

- Universitat Autònoma de Barcelona

- Universidad de Murcia 

30/05/2016 

Addenda al conveni per a la realització del màster universitari en Identitat Europea Medieval: modificació annex de distribució de crèdits

5947

- Universitat Rovira i Virgili

- Diputació Provincial de Tarragona 

30/05/2016 

Subvenció concedida per tal de dur a terme les activitats de la Càtedra d'Economia Local i Regional. Any 2016 

6121

- Universitat Rovira i Virgili

- Achucarro Basque Center for Neuroscience Fundazioa

01/06/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

5221

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Falset 

07/06/2016 

Conveni marc: col·laboració en àmbits d'interès comú  

6087

- Universitat Rovira i Virgili

- SETEM Catalunya 

07/06/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV

6036

- Universitat Rovira i Virgili

- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU)

- Universitat de Barcelona

- Universitat Autònoma de Barcelona

- Universitat Politècnica de Catalunya

- Universitat Pompeu Fabra

- Universitat de Lleida

- Universitat de Girona 

09/06/2016 

Encàrrec a l'AQU de la concreció del procés per a l'emissió dels informes de reconeixement de l'activitat de recerca (per períodes de 6 anys) i la certificació dels informes de reconeixement de l'activitat docent (per períodes de 5 anys) del professorat agregat interí. 

5911

- Universitat Rovira i Virgili

- Associació Intercomarcal de Consumidors i usuaris de Catalunya

15/06/2016 

Desenvolupar projectes d'Aprenentatge Servei  

5898

- Universitat Rovira i Virgili

-Celler Finca Parera (Rubén Parera Renau)

22/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes URV


Informació