Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 18 de desembre de 2013Anunci de la publicació al DOGC (núm. 6559 - 11.02.2014)
Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat Autònoma de Barcelona
Articular de forma conjunta la substantació dels procediments de licitació per satisfer les seves necessitats de consum energètic del subministrament de gas natural 08/10/2012
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco- México
Facilitar la col·laboració acadèmica i la mobilitat entre professorat i estudiants 15/04/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat de Girona
- Universitat de Lleida
- Universitat Oberta de Catalunya
- Universitat de Vic
- Universitat Ramon Llull
- Universitat Internacional de Catalunya
- Universitat Abat Oliba CEU
- Consell General de Cambres de Catalunya
- Federació d'Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (FEPIME)
- Foment del Treball Nacional i la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya

Protocol per a la difusió i promoció del Pla de doctorats industrials

 9/06/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Centre Tecnològic de Química de Catalunya (CTQC)

Segona addenda al conveni per al finançament de contractes de personal investigador en formació 01/08/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
  Ajuntament de Cambrils
- Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils
Addenda al segon conveni per crear l'Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al Municipi de Cambrils

01/09/2013

- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires
Establir les condicions generals de la col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa entre ambdues universitats 16/09/2013
   

- Universitat Rovira i Virgili
-
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Establir els termes de col·laboració per a la formació permanent dels professionals docents no universitaris de formació professional (2013) 25/09/2013
 
- Universitat Rovira i Virgili
-
Université Victor Segalen Bordeaux 2
Preparació de tesi cotutelada. Títol de la tesi: Genotipic and Fisiological restraints to nitrogen metabolism in Saccharomyces cerevisiae during second fermentation 03/10/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat Rovira i Virgili
-
National Museum of the American Indian, Smithsonian Institution
Cooperar per identificar les àrees per compartir esforços d'una forma especial i especificar els mecanismes de cooperació i comunicació 20/10/2013    
- Universitat Rovira i Virgili
-
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Concretar els termes de la col·laboració per tal que els estudiants universitaris realitzin pràctiques en els centres, els serveis educatius i les unitats depenents del Departament d'Ensenyament 21/10/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universite de Monastir
Establir les condicions generals de la col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa entre ambdues universitats 25/10/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES)
Establir un marc de col·laboració per a l'acreditació de llengües estrangeres entre ACLES i la URV en matèria d'acreditació 30/10/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Càritas Interparroquial de Reus
- Hospital Universitari Sant Joan de Reus
Ampliar l'objecte del conveni de col·laboració en el sentit que el personal de la URV i l'HUSJ col·labori en la formació d'un nou taller anomenat Taller de Cuina per a Cuidadors/es de Gent gran i en activitats d'aprenentatge servei 04/11/2013
- Universitat Rovira i Virgili
Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
-
Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Internacional de Catalunya
- Universitat de Lleida
- Universitat de Girona
- Universitat Ramon Llull
- Universitat de Vic
- Universitat Oberta de Catalunya
Desenvolupament i concreció del Programa de Millora i Innovació en la Formació de Mestres 06/11/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Università degli Studi di Roma La Sapienza
Col·laborar en l'àmbit del doctorat i la codirecció de tesis doctorals que poden donar lloc a una doble titulació, a un títol de doctor/a per cada universitat 28/11/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Astrakhan State Technical University
Establir les condicions generals de la col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa entre ambdues universitats 28/11/2013
       
       


Informació