Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 18 de desembre de 2018Text conveni

Entitats signants

Data de signatura

Resum

*007607

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Privada Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) 

05/04/2018 

Accés i ús de la Biblioteca Digital de la URV  

007482

- Universitat Rovira i Virgili

- Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Argentina)

13/04/2018 

Addenda conveni de mobilitat d'estudiants 

007117

- Universitat Rovira i Virgili


- IES Cal·lípolis 

17/05/2018 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS de l'IES perquè puguin realitzar activitats relacionades amb el seu currículum formatiu 

007678

- Universitat Rovira i Virgili

- Universitat Oberta de Catalunya

- Universitat Politècnica de Catalunya


- Universitat de Lleida


- Universitat Autònoma de Barcelona


- Universitat Pompeu Fabra 

04/06/2018 

Creació del Centre de Recerca Interuniversitari 'Center for Cybersecurity Research of Catalonia' (CYBERCAT) 

007905

- Universitat Rovira i Virgili

- Universitat Oberta de Catalunya 

11/06/2018 

Col·laboració en un programa de recerca i transferència en l'àmbit de la ciberseguretat  

007837

- Universitat Rovira i Virgili


- T-Systems Itc Iberia SAU  

12/06/2018 

Convocatòria de premi al millor treball de fi de grau o màster de l'àmbit TIC d’un estudiant del grau d'Enginyeria Informàtica (GEI), grau de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (GESST) o màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (MESIIA) amb un contracte laboral i esponsorització de l'acte de graduació de l'ETSE del curs 2017-18 

007899

- Universitat Rovira i Virgili

- UTE Mercè Fontanilles-Resilis 

12/06/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007910

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació l'Espiga 

12/06/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007936

- Universitat Rovira i Virgili


- Enwesa-Navec-Marsein, UTE 

14/06/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007947

- Universitat Rovira i Virgili

- Equip Idaia, SL 

14/06/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007952

- Universitat Rovira i Virgili

- Club Atletisme Cambrils 

14/06/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007958

- Universitat Rovira i Virgili

- Guillermo Álvarez Molina 

15/06/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007963

- Universitat Rovira i Virgili

- La Lliga d'Afectats Reumatològics i Discapacitats de les comarques de Tarragona 

15/06/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

008006

- Universitat Rovira i Virgili

- Hospital Sant Joan de Déu 

21/06/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

* No es publica a la Seu electrònica de la URV per aplicació de l’article 21 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon governInformació