Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 18 de desembre de 2018Text conveni

Entitats signants

Data de signatura

Resum

008032

- Universitat Rovira i Virgili


- Pilar Adelaida Lahoz Estiarte 

17/07/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

008017

- Universitat Rovira i Virgili


- Ramon Maria Sans Ballart 

19/07/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007876

- Universitat Rovira i Virgili

- Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya 

23/07/2018 

Addenda al conveni de l'Observatori Català de la Pobresa i la Inclusió Social per al manteniment de l’Observatori l’any 2018: tasques a desenvolupar

008094

- Universitat Rovira i Virgili


- Carnes de Teruel 

31/07/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

008095

- Universitat Rovira i Virgili

- Edgardo Zeppa Durigutti 

31/07/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007869

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut d'Estudis Catalans 

31/08/2018 

Addenda al conveni de col·laboració científica per al curs acadèmic 2018-2019.
Professor designat: Miquel Àngel Pradilla Cardona 

007842

- Universitat Rovira i Virgili


- Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) 

01/09/2018 

Establiment de canals que potenciïn l'estudi i al recerca en química, amb la creació d'ajuts i beques d'estudi o la convocatòria de premis a la recerca o subvencions. Curs 2018-2019 

008098

- Universitat Rovira i Virgili


- Fundació Catalunya-La Pedrera 

01/09/2018 

Suport als programes de màster considerats excel·lents i de referència en cadascuna de les seves àrees docents per al curs 2018-2019  

008117

- Universitat Rovira i Virgili

- Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí 

03/09/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007848

- Universitat Rovira i Virgili

- Universidad de Granada


- Universidad de Málaga 

14/09/2018 

Realització i organització del màster universitari Anàlisi i Gestió del Territori. Planificació i Lideratge Territorial 

008131

- Universitat Rovira i Virgili


- Camping La Corona S.A. 

14/09/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006633

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Campclar 

17/09/2018 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS de l'IES perquè puguin realitzar activitats relacionades amb el seu currículum formatiu 

007434

- Universitat Rovira i Virgili


- Institut Camí de Mar 

17/09/2018 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS de l'IES perquè puguin realitzar activitats relacionades amb el seu currículum formatiu 

008153

- Universitat Rovira i Virgili


- IES Marta Mata de Salou 

17/09/2018 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS de l'IES perquè puguin realitzar activitats relacionades amb el seu currículum formatiu Informació