Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 18 de desembre de 2018 Text conveni

Entitats signants

Data de signatura

Resum

*008286

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Campclar 

24/10/2018 

Realització de pràctiques d'alumnes de l'IES Campclar al Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV: Eric Fructoso Centelles 

004994

- Universitat Rovira i Virgili

- Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Equador) 

29/10/2018 

Conveni marc

008287

- Universitat Rovira i Virgili


- Institut Francesc Vidal i Barraquer 

29/10/2018 

Realització de pràctiques d'alumnes de l'IES Campclar al Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques de la URV: Jordi Martínez Mengibar 

008005

- Universitat Rovira i Virgili


- University of Fribourg (Suïssa)

12/11/2018 

Cotutela de tesi: Sofia Fernandez Pozzo 

007587

- Universitat Rovira i Virgili


- Consorci Intercomarcal d'Iniciatives Socioeconòmiques 

14/11/2018 

Col·laboració en el projecte Cowocat-Rural 

008217

- Universitat Rovira i Virgili

- Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya 

19/11/2018 

Concessió d'una subvenció a la URV per a la formació permanent del professorat no universitari de formació professional - Any 2018 - 

* No es publica a la Seu electrònica de la URV per aplicació de l’article 21 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon governInformació