Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 19 de desembre de 2017Text del conveni

Entitats signants

Data de signatura

Resum

007303

- Universitat Rovira i Virgili

- Associació Educativa Itaca  

31/07/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007304

- Universitat Rovira i Virgili


- Associació Tarraco Salut  

31/07/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005272

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 

01/08/2017 

Impuls a activitats formatives, de difusió i bones pràctiques en el suport vital i ressuscitació cardiopulmunar 

007002

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de La Sénia 

01/08/2017 

Realització d'activitats d'aules d'extensió universitària al terme de la Sénia a partir del curs acadèmic 2016-2017 

007181

- Universitat Rovira i Virgili

- Griñó Ecològic, SA 

01/08/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007072

- Universitat Rovira i Virgili

- University of Texas at El Paso (EUA)

25/08/2017 

Conveni marc: col·laboració en àmbits d'interès comú  

007281

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Privada STS 

31/08/2017 

Addenda al conveni d’atorgament d’un premi a l’estudiant de del millor treball de fi de grau  per a l’ampliació de la vigència curs acadèmic 2017-2018

005465

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química - ICIQ 

01/09/2017 

Regulació de les condicions per a la realització de la tesi doctoral a l'ICIQ en el marc d'un programa de doctorat de la URV

007179

- Universitat Rovira i Virgili

- Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) 

01/09/2017 

Suport amb la creació d'ajuts i beques d'estudi o la convocatòria de premis a la recerca o subvencions en l’àmbit de la química, curs acadèmic 2016-2017 

007321

- Universitat Rovira i Virgili

- Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya 

01/09/2017 

Concessió d'una subvenció a la URV per a la formació permanent del professorat no universitari de formació professional - Any 2017 - 

007406

- Universitat Rovira i Virgili

- IES Joan Puig i Ferreter 

01/09/2017 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS del Col·legi/IES per a la realització del treball experimental per al seu treball de recerca 

007417

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Roseta Mauri 

01/09/2017 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS del Col·legi/IES per a la realització del treball experimental per al seu treball de recerca 

007383

- Universitat Rovira i Virgili

- Departament d'Empresa i Coneixement. Generalitat de Catalunya

- Universitat Autònoma de Barcelona

- Universitat de Barcelona


- Universitat Politècnica de Catalunya


- Universitat Pompeu Fabra

- Universitat de Lleida

- Universitat de Girona 

15/09/2017 

Cinquena addenda per  a l'organització i realització de les PAU 2017 

005445

- Universitat Rovira i Virgili 

18/09/2017 

Addenda al conveni que regula l'atorgament a favor de la URV, per part de l'Ajuntament de Tortosa, d'una subvenció per dur a terme accions de promoció del a cultura i de l'economia locals vinculades al municipi de Tortosa i amb les Terres de l'Ebre anys 2016 i 2017: adjunta annex any 2017 

007344

- Universitat Rovira i Virgili


- NEXTARQUITECTURA S.C.P 

19/09/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007345

- Universitat Rovira i Virgili

- Manufacturas Ceylan,SL 

19/09/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007347

- Universitat Rovira i Virgili


- Xavier Josep Gelonch Pifarré 

19/09/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007348

- Universitat Rovira i Virgili

- Tarracodis, SA  

19/09/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007350

- Universitat Rovira i Virgili

- Everis Spain, SLU  

20/09/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007100

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Reus  

27/09/2017 

Addenda al conveni de la Càtedra d’Habitatge per incorporació com a nou membre

007299

- Universitat Rovira i Virgili

- PROKEY DRINKS SL 

27/09/2017 

Foment i potenciació del reconeixement de les empreses start-up a l'entorn URV i ús de denominació d'empresa start-up de la URV per part de PROKEY DRINKS SL 

007360

- Universitat Rovira i Virgili

- Museu Comarcal de la Conca de Barberà 

29/09/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007365

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Privada Rego - CESDA 

05/10/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007368

- Universitat Rovira i Virgili

- Francomex Asesosres,SL 

06/10/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007369

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Sta. Coloma de Gramanet

06/10/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URVInformació