Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 22 de desembre de 2014Anunci de la publicació al DOGC (núm. 6818 - 25.2.2015)
Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad Nacional de Lanús (Argentina)
Establir les condicions generals de la cooperació científica, tècnica, pedagògica i administrativa entre
ambdues universitats.
31/01/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA)
Segona addenda al conveni específic per al cofinançament d’un programa conjunt de contractes de
personal investigador predoctoral en formació.
02/09/2013

- Universitat Rovira i Virgili
-
Institut d'Educació Secundària Jaume I de Salou

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de
l’IES.
28/10/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Tarragona
- Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya

Implantació dels continguts sobre el fet casteller al currículum d’infantil, primària i secundària. 20/11/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Tortosa
Establir el marc jurídic que regula l’atorgament a favor de la URV, per part de l’Ajuntament de
Tortosa, d’una subvenció per dur a terme accions de dinamització universitària vinculades al municipi de
Tortosa i a les Terres de l’Ebre. Anys 2014 i 2015.

04/12/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Móra d'Ebre
Tercera addenda al segon conveni per crear l’Antena del Coneixement del Campus Extens (exercici
2014).
31/12/2013
   
- Universitat Rovira i Virgili
-
Ajuntament d'Amposta
- Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre
Tercera addenda al segon conveni per crear l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al
municipi d’Amposta. Exercici 2014.
31/12/2013
 
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Cambrils
- Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils
Segona addenda al segon conveni per crear l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV a
Cambrils (exercici 2014).
31/12/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul (Brasil)
Promoure una Xarxa Internacional d’Educació i Cultura de la Salut, per al desenvolupament d’estudis,
docència i recerca en les àrees de l’educació en salut i de la cultura en salut.
02/01/2014
   
- Universitat Rovira i Virgili
-
Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA)
Destinar una part del romanent disponible de la primera anualitat del contracte predoctoral per
finançar un becari de projecte. L'objecte d'aquesta beca de projecte serà la posada en marxa de la línia de
recerca 'Noves estratègies d'immobilització i transducció per al desenvolupament de biosensors'.
03/02/2014
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat Autònoma de Barcelona
Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes. Estudiant:
Sònia Boronat Pons.
03/03/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Gestió ajuts Erasmus.es en el marc del Programa Erasmus +. 06/05/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat de Vic
- Universitat de Girona
Regular les condicions de col·laboració per a l’organització i realització del Programa de Doctorat
conjunt en ‘Estudis de Gènere: Cultura, Societat i Polítiques’.
14/05/2014
- Universitat Rovira i Virgili
-
Ajuntament de Reus
- Col·lego Oficial d'Agents de la Propietat Immoboliària de Tarragona
- Deganat Autonòmic de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya
- Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España
Incorporació de nous membres de la Càtedra d’Habitatge (Segona addenda al conveni signat el
17/12/2013 de creació de la Càtedra)
03/06/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Zhejiang International Studies University (Xina)
Fomentar els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador i dels estudiants i
regular-ne el seu funcionament.
13/06/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Consorci de les Drassanes Reials 
- Museu Marítim de Barcelona
Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes. 10/07/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
- Fundació URV
Organització i realització del 'I Fòrum Internacional d'Educació i Tecnologia', en el marc de les
actuacions programades amb motiu de la commemoració del Tricentenari .
16/07/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidade Positivo (Brasil)
Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador,
administratiu i tècnic i dels estudiants i regular-ne el funcionament.
13/08/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut d'Estudis Catalans
Prorrogar el conveni de col·laboració científica pel curs acadèmic 2014-2015. Professor designat:
Miquel Àngel Pradilla Cardona.
01/09/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad del Atlántico (Colòmbia)
Modificacions al conveni de mobilitat del personal docent i investigador, del personal administratiu i
tècnic i dels estudiants entre ambdues institucions.
Conveni
08/09/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Establir els termes de col·laboració per a la formació permanent dels professionals docents no
universitaris de formació professional duta a terme entre el 02/01/2014 i el 30/11/2014.
25/09/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Hebei Foreign Studies University (Xina)
Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa. 02/10/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad de Talca (Chile)
Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador,
administratiu i tècnic, així com dels estudiants.
17/10/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad de Almería
Addenda al conveni per a la realització conjunta dels màsters oficials en Salut Mental: Investigació en
Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia, i en Investigació en Salut Mental.
27/10/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Centre de Supercomputació de Catalunya
- Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya
- Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
- Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat de Girona
- Universitat de Lleida
- Universitat Oberta de Catalunya
Mantenir la col·laboració per al desenvolupament de l'Administració electrònica, definint les iniciatives
concretes que es duran a terme en el marc d'aquesta col·laboració.
30/10/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Deltebre
Col·laboració en la realització del curs 'Dones, Salut i Educació' per al curs acadèmic 2014-2015 . 05/11/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables.
Desenvolupar projectes i actuacions conjuntes que promoguin la recerca, la formació científica i la
difusió de coneixements en el camp de l’eficiència energética i les energies renovables.
12/11/2014
       


Informació