Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 22 de febrer de 2018
007223

- Universitat Rovira i Virgili

- Eduard Moliné Brull (agent d’assegurances)

29/06/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007250

- Universitat Rovira i Virgili

- T-Systems Itc Iberia SAU  

29/06/2017 

Atorgament de premi al millor treball de fi de grau o màster de l'àmbit informàtic per estudiants del Grau d'Enginyeria Informàtica (GEI), Màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (MESIIA) o Màster d’Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents (MEISISI) i esponsorització en l'acte de graduació de l'ETSE-URV del curs 2016-17

007229

- Universitat Rovira i Virgili


- Víctor Manuel Canalda García (advocat)

03/07/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007235

- Universitat Rovira i Virgili


- Joaquin Homedes Beguer (autònom)

05/07/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007409

- Universitat Rovira i Virgili

- Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú)

05/07/2017 

Conveni específic de mobilitat de personal docent i investigador, de personal administratiu i tècnic i d'estudiants  

007238

- Universitat Rovira i Virgili

- Hilal Tarkou Lahlimi (advocat)

06/07/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007285

- Universitat Rovira i Virgili


- Dupon FoodTech, SL 

19/07/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007413

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Educació Secundària Terra Alta 

24/07/2017 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS del Col·legi/IES perquè puguin realitzar activitats relacionades amb el seu currículum formatiu 

007414

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Educació Secundària Terra Alta 

24/07/2017 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS del Col·legi/IES per a la realització del treball experimental per al seu treball de recerca 

007636

- Universitat Rovira i Virgili

- Departament d'Empresa i Coneixement. GENCAT

- Universitat de Barcelona


- Universitat Autònoma de Barcelona


- Universitat Politècnica de Catalunya


- Universitat Pompeu Fabra


- Universitat de Lleida


- Universitat de Girona 

01/08/2017 

Desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter de professorat contractat en el període 2016-2020, i concreció de les places dels anys 2016 i 2017 

007053

- Universitat Rovira i Virgili


- Consell Comarcal del Pla d'Urgell 

07/08/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007398*

- Universitat Rovira i Virgili


- Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) 

01/09/2017 

Vuitena addenda al conveni específic d'adscripció de l'activitat de recerca del PDI de la URV a l'ICIQ.


- PDI: Dr. Carles Bo Jané 

007331

- Universitat Rovira i Virgili


- CEPL Iberia, SL (GRUPO ID LOGISTICS) 

13/09/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007041

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació URV  

15/09/2017 

Regulació de la comunicació de dades de caràcter personal entre ambdues entitats per aplicació de la LOPD 

007349

- Universitat Rovira i Virgili

- AG Ediciones, S.L. 

20/09/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007353

- Universitat Rovira i Virgili


- Construcciones Metálicas Cerezuela, SL 

25/09/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007432

- Universitat Rovira i Virgili


- Institut Berenguer d'Entença 

30/09/2017 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS del Col·legi/IES per a la realització del treball experimental per al seu treball de recerca 

007433

- Universitat Rovira i Virgili


- Institut Berenguer d'Entença 

30/09/2017 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS del Col·legi/IES perquè puguin realitzar activitats relacionades amb el seu currículum formatiu 

007435

- Universitat Rovira i Virgili


- Institut Camí de Mar 

30/09/2017 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS del Col·legi/IES per a la realització del treball experimental per al seu treball de recerca 

005499

- Universitat Rovira i Virgili

- La Fábrica de la Tele, SL 

02/10/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005514

- Universitat Rovira i Virgili

- Enate Innova SL  

02/10/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007371

- Universitat Rovira i Virgili


- Olalon, SCP  

06/10/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007379

- Universitat Rovira i Virgili

- Residencia El Colomer  

09/10/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007446

- Universitat Rovira i Virgili

- Escola Pia Granollers 

10/10/2017 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS del Col·legi/IES perquè puguin realitzar activitats relacionades amb el seu currículum formatiu 

*No es publica per aplicació de l'article 21 de la Llei 19/2014Informació