Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 23 de febrer de 2017Text del conveni

Entitats signants

Data de signatura

Resum

006428

- Universitat Rovira i Virgili

- Lloguer i Gestió d'Apartaments Litoral 

21/09/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006431

- Universitat Rovira i Virgili

- Mas Vicenç, SCP 

22/09/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006546

- Universitat Rovira i Virgili

- Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) 

01/10/2016 

Establiment de canals que potenciïn l'estudi i la recerca en química, amb la creació d'ajuts i beques d'estudi o la convocatòria de premis a la recerca o subvencions. Curs 2016-2017 

006451

- Universitat Rovira i Virgili

- Josep lluís Blanch Costa, arquitecte 

04/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006459

- Universitat Rovira i Virgili

- Fomento de Construcciones y Contratas, SA (FCC) 

05/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006449

- Universitat Rovira i Virgili

- SGS Tecnos, SA 

06/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006463

- Universitat Rovira i Virgili

- Devcows, SCP 

06/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006465

- Universitat Rovira i Virgili

- Anna Ollé Simó 

06/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006466

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament del Molar  

06/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006467

- Universitat Rovira i Virgili

- Business Network Builders, SL  

06/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006446

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC) 

07/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006473

- Universitat Rovira i Virgili

- Grumprojects, SL 

07/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005218

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya

- Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona  

10/10/2016 

Conveni marc: col·laboració en àmbits d'interès comú  

006475

- Universitat Rovira i Virgili

- Laboratorio Analítico Bioclínico, SLU 

10/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006470

- Universitat Rovira i Virgili

- Col·legi Lestonnac - L'Ensenyança 

14/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006483

- Universitat Rovira i Virgili

- Domènech Tècnics Associats  

14/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

006485

- Universitat Rovira i Virgili

- MylalaEvents, SL 

14/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006489

- Universitat Rovira i Virgili

- Teicar Gil, SL 

14/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005918

- Universitat Rovira i Virgili

- Muséum National d'Histoire Naturelle (França)

18/10/2016 

Desenvolupament per a la cotutela de tesis doctorals: Antonella Pedergnana 

006495

- Universitat Rovira i Virgili

- Everama 

21/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006500

- Universitat Rovira i Virgili

- Javier del Rey (ASTEIA Seguridad) 

21/10/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URVInformació