Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 23 d'octubre de 2018Text del conveni

Entitats signants

Data de signatura

Resum

005674

- Universitat Rovira i Virgili

- Universitat Oberta de Catalunya 

06/11/2015 

Realització conjunta del títol propi de postgrau, diploma d'especialització en Salut Mental Col·lectiva edició 2016-2017 

*005958

- Universitat Rovira i Virgili

- Escola de l'Esplai de Tarragona 

05/05/2016 

Realització de les pràctiques d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil per estudiants URV al Campus d'Estiu URV 

007308

- Universitat Rovira i Virgili


- Universitat de Vic

- Universitat Central de Catalunya 

01/09/2016 

Realització conjunta del títol propi diploma de postgrau interuniversitari en Gestió d'Empreses Vitivinícoles 

006493

- Universitat Rovira i Virgili

- Associació Astafanias 

07/10/2016 

Desenvolupar projectes d'Aprenentatge Servei 

005676

- Universitat Rovira i Virgili


- La Imaginada Associació Cultural 

06/11/2016 

Col·laboració en Projectes d'Aprenentatge Servei entre la URV i la Imaginada Associació Cultural 

006690

- Universitat Rovira i Virgili

- Escola Ciutat de Reus 

11/11/2016 

Col·laboració per desenvolupar programes d'Aprenentatge Servei entre la URV i l'Escola Ciutat de Reus. 

005400

- Universitat Rovira i Virgili


- Ajuntament de Valls  

18/11/2016 

Desenvolupar projectes d'Aprenentatge Servei entre l'Ajuntament de Valls i la URV 

007259

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundación Leitat 

12/06/2017 

Col·laboració per al finançament de matrícules als ensenyaments de grau i màster de la URV 

008020

- Universitat Rovira i Virgili

- Editorial Prensa Asturiana, SAU 

03/07/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007404

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Gaudí 

10/07/2017 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de de l'IES perquè puguin realitzar activitats relacionades amb el seu currículum formatiu 

007301

- Universitat Rovira i Virgili


- Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica 

31/07/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007481

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Catalunya-La Pedrera 

01/09/2017 

Donar suport als programes de màster considerats excel·lents i de referència en cadascuna de les seves àrees docents per al curs 2017-2018  

*007617

- Universitat Rovira i Virgili


- Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya 

01/09/2017 

Col·laboració per a la incorporació a jornada parcial de professorat destinat en centres educatius del Departament d'Ensenyament a la URV per als cursos 2017-20218 

007666

- Universitat Rovira i Virgili


- Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA)  

01/09/2017 

Finançament de contractes de personal investigador predoctoral en formació  

007261

- Universitat Rovira i Virgili

- Companya General d'Aigües de Catalunya, S.A. 

04/09/2017 

Col·laboració per al finançament de matrícules als ensenyaments de grau i màster de la URV 

007403

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Gaudí 

04/09/2017 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS de l'IES per a la realització del treball experimental per al seu treball de recerca 

*007507

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) 

08/01/2018 

Accés i ús de la Biblioteca Digital de la URV  

007672

- Universitat Rovira i Virgili


- Sònia Vilella Nebot  

06/02/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007439

- Universitat Rovira i Virgili

- Universitat de Barcelona


- Universitat Autònoma de Barcelona


- Universitat Politècnica de Catalunya


- Universitat Pompeu Fabra


- Universitat de Lleida

- Universitat de Girona

- Universitat Oberta de Catalunya

- Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya 

15/02/2018 

Pròrroga del conveni signat per desplegar, de manera conjunta, accions de foment de l'emprenedoria, de detecció del talent emprenedor i de creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària, en el marc de la Xarxa d'Emprenedoria Universitària (XEU). Addenda  

007719

- Universitat Rovira i Virgili

- Residencia Passeig Prim, SL  

02/03/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007729

- Universitat Rovira i Virgili

- Creaciones Aromáticas Indústriales, S.A. 

08/03/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007730

- Universitat Rovira i Virgili

- Aran Salut, Servicis Assistenciaus Intergrats, SL  

08/03/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007746

- Universitat Rovira i Virgili

- Club Tennis Reus Monterols  

15/03/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

007755

- Universitat Rovira i Virgili


- Institut Municipal Reus Cultura 

20/03/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007760

- Universitat Rovira i Virgili


- Manserva, SL 

26/03/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

* No es publica a la Seu electrònica de la URV per aplicació de l’article 21 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon governInformació