Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 26 d'abril de 2012Anunci de la publicació al DOGC (núm. 6231 - 11.10.2012)
Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni
- Universitat Rovira i Virgili
-Universidad Peruana Cayetano Heredia
 Col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa entre ambdues universitats 02/01/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament d’Amposta
- Consorci del Museu de les Terres de l’Ebre
  Addenda al segon conveni per crear l’Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al municipi d’Amposta 02/01/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat de Tarapacá
 Cooperació científica, tècnica, pedagògica i administrativa entre ambdues universitats 25/01/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad Autónoma de Occidente
Col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa entre ambdues universitats 01/02/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Tel Aviv University 
 Cooperació científica, tècnica, pedagògica i administrativa entre ambdues universitats 07/02/2012  

- Universitat Rovira i Virgili
- University of Colorado at Boulder

 Promoure activitats acadèmiques entre ambdues universitats 14/02/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-Universidad de Antioquía
 Regular la mobilitat dels membres del personal docent i investigador i d'estudiants entre ambdues universitats  16/02/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química
Regular les condicions sota les quals el personal investigador en formació de l'ICIQ pot realitzar col·laboracions docents a la URV  19/03/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Institut Català d’Arqueologia Clàssica
Contracte programa 2011-2014 23/04/2012  
       


Informació