Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 27 d'abril de 2017Text del conveni

Entitats signants

Data de signatura

Resum

006567

- Universitat Rovira i Virgili

- A&B Arquilleida 

17/11/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006570

- Universitat Rovira i Virgili

- Cuarenta y Dos Grados al Sol, SL (DVacaciones.com) 

18/11/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006571

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Esclerosi Múltiple (Hospital de Dia Mas Sabater) 

18/11/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006577

- Universitat Rovira i Virgili

- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU) 

21/11/2016 

Avaluació de les dimensions addicionals en l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau i màster 

006439

- Universitat Rovira i Virgili


- Departament de Salut. Generalitat de Catalunya 

23/11/2016 

Realització una prova d'avaluació clínica objectiva estructurada durant l'any 2016 

006579

- Universitat Rovira i Virgili

- Olivia Hotels, SA 

23/11/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006581

- Universitat Rovira i Virgili

- Top Design BCN, SL 

23/11/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006643

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut d'Educació Secundària Baix Camp 

23/11/2016 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS de l'IES per a la realització del treball experimental per al seu treball de recerca 

006588

- Universitat Rovira i Virgili

- Palmyra Inmuebles en Renta, SA 

28/11/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006738

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament dels Pallaresos 

28/11/2016 

Desenvolupament projectes d'Aprenentatge Servei  

006590

- Universitat Rovira i Virgili

- Consultoria Empresarial Punt4E, SL 

30/11/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006591

- Universitat Rovira i Virgili

- Actua B Arquitectura 

30/11/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006592

- Universitat Rovira i Virgili

- IFF Benircarló 

30/11/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006700

- Universitat Rovira i Virgili

- RENFE 

01/12/2016 

Annex I, II y III a l'Acord comercial per les condicions des de l'1/12/2016 al 30/11/2017 de condicions especials per als viatges realitzats per empleats URV als trens de “Renfe Viajeros” en el desenvolupament de la seva activitat professional 

006582

- Universitat Rovira i Virgili

- Fárfara Lab 2004, SL  

02/12/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006584

- Universitat Rovira i Virgili

- Bodyviu, SL 

02/12/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006600

- Universitat Rovira i Virgili

- Totcos Tarragona Fisioteràpia (Núria Ibarrola Jurado) 

02/12/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006702

- Universitat Rovira i Virgili

- IES Jaume I de Salou 

05/12/2016 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS de l'IES per a la realització del treball experimental per al seu treball de recerca 

006423

- Universitat Rovira i Virgili

- Universidade de Sao Paulo (Brasil)

08/12/2016 

Mobilitat del personal docent i investigador, del personal administratiu i tècnic i dels estudiants  

006609

- Universitat Rovira i Virgili

- Consulta Multiespai a Kantor. Espai d'Atenció Psicològica 

13/12/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006501

- Universitat Rovira i Virgili

- Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya 

16/12/2016 

Addenda de pròrroga del conveni per a la coedició de la Revista Catalana de Dret Ambiental per a l'any 2017 

006639

- Universitat Rovira i Virgili

- Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica

- Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC) 

18/12/2016 

Concessió subvenció (Polítiques verticals 2016) 

006640

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya 

18/12/2016 

Concessió subvenció (Polítiques verticals 2016)  

006615

- Universitat Rovira i Virgili

- Centre de Sanitat Avícola de Catalunya

- CESAC 

20/12/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006632

- Universitat Rovira i Virgili

- Ibercaja Banco, SA 

21/12/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006472

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Fonts del Glorieta 

22/12/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006504

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundacion Repsol Ypf 

02/01/2017 

Primera addenda de pròrroga del conveni de col·laboració per a patrocinar beques a alumnes de secundària per estudiar a la URV: curs 2017-2018 

006512

- Universitat Rovira i Virgili

- Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA) 

25/01/2017 

Col·laboració per la realització d'un estudi científic sobre l'ús de la llengua 

006344

- Universitat Rovira i Virgili

- Consell Comarcal de l'Alt Camp 

26/01/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiantInformació