Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 27 d'abril de 2017Text del conveni

Entitats signants

Data de signatura

Resum

006698

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Taller Ocupacional Promoció de Minusvàlids  

27/01/2017 

Desenvolupament projectes d'Aprenentatge Servei  

006550

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundación Investigación Biomédica Hospital Universitario Gregorio Marañón  

31/01/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006692

- Universitat Rovira i Virgili

- CEIP Pràctiques 

06/02/2017 

Desenvolupament projectes d'Aprenentatge Servei  

006756

- Universitat Rovira i Virgili

- Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 

07/02/2017 

Addenda de modificació de vigència al conveni de Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006704

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Privada International Nut and Dried Fruit  

09/02/2017 

Creació de la Càtedra URV - World Forum for Nutrition Research (WFNR) sobre fruita seca 

006908

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació EURECAT 

13/02/2017 

Consolidació i potenciació del Centre for Omic Sciences (COS) com a infraestructura científico-tècnica singular 

006623

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA)  

14/02/2017 

Creació del Campus URV-IRTA 

006666

- Universitat Rovira i Virgili

- Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces 

15/02/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006686

- Universitat Rovira i Virgili

- Colla Vella Xiquets de Valls  

20/02/2017 

Creació de la Càtedra de Recerca Històrica i Documentació del Fet Casteller 

006687

- Universitat Rovira i Virgili

- Colla Vella Xiquets de Valls  

20/02/2017 

Addenda al conveni de la Creació de la Càtedra de Recerca Històrica i Documentació del Fet Casteller 

006164

- Universitat Rovira i Virgili

- Saint-Gobain Cristalería, SL 

08/03/2017 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006712

- Universitat Rovira i Virgili

- Covestro, SL 

08/03/2017 

Conveni marc: col·laboració en àmbits d'interès comú  

006713

- Universitat Rovira i Virgili

- Covestro, SL 

08/03/2017 

Patrocini del premi Work Experience Covestro-ETSEQ al millor candidat a cursar el màster en Enginyeria Química, impartit a l'ETSEQ 

006826

- Universitat Rovira i Virgili

- Basf Española, S.L. 

08/03/2017 

Col·laboració en el concert de la TAP del 25 aniversari de la URV 

006682

- Universitat Rovira i Virgili

- Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya 

15/03/2017 

Dur a terme sota la denominació d'Aliança STEM programes concrets adreçats a estudiants i professorat de centre d'ensenyament primari i secundari, i en els quals es fomenti la participació d'investigadors, tècnics i estudiants d'universitats, de centres de recerca i d'empreses i experts en educació científica 

006829

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació URV

- Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya

- Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) 

15/03/2017 

Realització d'una prova pilot per al curs 2016-2017 per a la posada en marxa del programa Aprenentatge de la Ciència a Través de la Indagació (ACTIC) a 7 centres educatius del Camp de Tarragona com a primera iniciativa de l'Aliança STEM  Informació