Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016Text del conveni

Entitats signants

Data de signatura

Resum

006195

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006196

- Universitat Rovira i Virgili

- Albacar, Assessors i Consultors, SLU 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006197

- Universitat Rovira i Virgili

- Alsys Information Tecnologies, SL 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006199

- Universitat Rovira i Virgili
- Apartmueble, SL 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006200

- Universitat Rovira i Virgili

- Arboreto, SAT 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006201

- Universitat Rovira i Virgili

- Assessoria Fiscal Costa Daurada, SLPU 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006202

- Universitat Rovira i Virgili

- Assessors Financers Reus, SL 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006204

- Universitat Rovira i Virgili

- Audit Concept, SLP 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006206

- Universitat Rovira i Virgili

- Barebone, SL 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006208

- Universitat Rovira i Virgili

- Biosfer Teslab, SL 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006209

- Universitat Rovira i Virgili

- CaixaGuissona 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006212

- Universitat Rovira i Virgili

- Delta Aqual Redes, SLU 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006214

- Universitat Rovira i Virgili

- Deutsche Bank, SAE 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006216

- Universitat Rovira i Virgili

- Eduardo Sanroma López 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006217

- Universitat Rovira i Virgili

- Enllaç Assessors 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006222

- Universitat Rovira i Virgili

- Ferraté Electrodomèstics, SL 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006223

- Universitat Rovira i Virgili

- Fischer Ibérica, SAU 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006226

- Universitat Rovira i Virgili

- Gabinet Assessor Alt Camp, SL 

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006234

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries (IRTA)  

30/06/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

 006289*

- Universitat Rovira i Virgili

- Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) 

30/06/2016

Realització de pràctiques en empresa de perfeccionament professional.
Alumna: Mireia Cervantes Grau.
Estudiant CEPTA que farà pràctiques a la Càtedra d'Habitatge de la URV

006053

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundación Carolina 

04/07/2016

Addenda curs 2016-17 per formar docents procedents d'universitats iberoamericanes 

006130

- Universitat Rovira i Virgili

- Estival Park Salou, SA 

05/07/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006279

- Universitat Rovira i Virgili

- Centre Tecnològic en Tecnologies de la Nutrició i la Salut, Fundació Privada (CTNS) 

08/07/2016

Addenda de pròrroga de la Gestió del Centre de Ciències Òmiques (COS)

006308*

- Universitat Rovira i Virgili

- Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) 

13/07/2016

Realització de pràctiques en empresa de perfeccionament professional. Alumna: Cristina Sasplugues Muñoz.
Estudiant CEPTA que farà pràctiques a la Facultat de Química de la URV

006188

- Universitat Rovira i Virgili

- Enric Nadal, SLU 

15/07/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006296

- Universitat Rovira i Virgili

- Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESIC) 

18/07/2016

Adscripció del Centre de ESIC (Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing) ubicat a Barcelona (Business & Maqueting School) a la URV

*No es publica per aplicació de l'article 21 de la Llei 19/2014


Informació