Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 28 d'abril de 2014


Anunci de la publicació al DOGC (núm. 6746 - 10.11.2014)
<

Informació

Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni

- Universitat Rovira i Virgili
- Fundación Carolina

Concedir fins a un màxim de 3 beques per formar docents procedents d'universitats iberoamericanes  25/04/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundación Carolina

Convocatòria d'una beca d'especialització professional a l'Estat espanyol en l'àrea d'economia i finances, organització empresarial i desenvolupament. Màster oficial en Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística, curs 2013-2014

25/04/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Fundación Carolina

Convocar una beca d'especialització professional a l'Estat espanyol en l'àrea de Ciències de la salut. Màster oficial d'Enologia.

 25/04/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Fundación Carolina

Convocatòria d'una beca d'especialització professional a l'Estat espanyol en l'àrea d'arts, humanitats i comunicació, curs 2013-14. Màster universitari d'Ensenyament de Llengües Estrangeres 25/04/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundación Carolina

Convocatòria d'una beca d'especialització professional a l'Estat espanyol en l'àrea de ciència i noves tecnologies. Màster oficial d'Enginyeria Informàtica: seguretat informàtica i sistemes intel·ligents (curs 2013-2014).

25/04/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Fundación Carolina

Convocatòria d'una beca d'especialització professional a l'Estat espanyol en l'àrea d'economia i finances, organització empresarial i desenvolupament, curs 2013-14. Màster Universitari de Direcció d'Empreses.

25/04/2013
   

- Universitat Rovira i Virgili
- Fundaciín Carolina

Convocar una beca d'especialització professional a l'Estat espanyol en l'àrea de ciències de la salut. Màster oficial interuniversitari de Salut Mental: Recerca en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia (curs 2013-2014).  25/04/2013
 
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundación Democracia y Gobierno Local
Col·laboració i cooperació en matèria de govern local.  03/06/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- University of Durham (Regne Unit)

Establir les condicions per crear un programa de cofinançament d'estudis de doctorat.

02/09/2012    
- Universitat Rovira i Virgili

- Universidad Nacional del Litoral (Argentina)

Realització d'un programa específic entre els professors del GSN-INTEC que treballen en temes relacionats amb el silici porós nanoestructurat i l'alúmina porosa nanoestructurada, i del grup de recerca NEPHOS del DEEEA-URV . 18/09/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Consorci d'Aigües de Tarragona

Desenvolupar conjuntament accions amb relació als estudis de Dret Local i Dret Ambiental. 30/09/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat de Barcelona
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat de Lleida
- Universitat de Girona
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat Oberta de Catalunya
- Universitat de Vic

Prorrogar el conveni signat per desplegar, de manera conjunta, accions de foment de l'emprenedoria, de detecció del talent emprenedor i de creació de vocacions empresarials en la comunitat universitària, en el marc de la Xarxa d'Emprenedoria Universitària.

01/10/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires (Argentina)
Col·laboració en el marc del programa de doctorat d'Economia i Empresa de la URV i el doctorat en Administració de la UNICEN. 16/10/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- University of New Hampshire (Estats Units)
Establir vincles d'entesa amb la finalitat de promoure la cooperació acadèmica i la col·laboració en benefici d'ambdues universitats, els seus centres i estudiants en els àrees d'investigació, docència i tercera missió. 24/10/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
University of California Davis
Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat dels estudiants. 15/11/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Université de Poitiers
Cotutela internacional de tesi. Doctoranda: Marine Bertrand 20/11/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Tarragona
- Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les tàpies, SA
- Jove Cambra de Catalunya
- Confederació Empresarial de la Provincia de Tarragona (CEPTA)
- Cambra Oficial de Comerç i Industria de Valls
- Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Reus
- Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
- Ajuntament de Gandesa
- Ajuntament de Calafell
- Ajuntament de Cambrils
- Ajuntament d'El Vendrell
- Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera
- Flix Gestió d'Iniciatives Econòmiques, SAM
Regular el marc d'actuació de la Càtedra Universitat URV-Empresa sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses, que té com a missió la promoció de l'emprenedoria i la creació d'empreses a les comarques meridionals de Catalunya . 04/12/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Università Politecnica Delle Marche (Itàlia)

Establir vincles i crear les bases per a la cooperació mútua i la col·laboració entre les disciplines acadèmiques que tenen en comú ambdues universitats. 10/12/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Parc Científic i Tecnològic de la Industria Enològica - Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC)
Concessió subvenció (Polítiques verticals 2013). 15/12/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut Català d'Arqueologia clàssica
Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa. 15/01/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- University of California Davis (Estats Units)
Col·laboració en el marc del Programa d'Economia i Empresa de la URV i el Programa de Doctorat i Màster en Economia de la UNS. 05/02/2014

- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat Ramón Llull
- Universitat de Lleida
- Universitat de Girona
- Universitat Oberta de Catalunya
- Universitat de Vic

- Universitat Abat Oliva CEU

Determinar la distribució dels recursos econòmics entre les universitats de Catalunya per desenvolupar les polítiques d'inserció laboral dels seus estudiants i graduats, així com establir les condicions d'aquesta prestació i els mecanismes de seguiment i avaluació dels resultats. 06/02/2014

- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Reus

Establir el marc d'actuació per a l'organització de la First Lego League 2013-2014. 

 
07/02/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y al Cultura (UNESCO)

Renovació Càtedra UNESCO – Privadesa de dades

10/02/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat de Barcelona
Organitzar i dur a terme el programa de doctorat conjunt en Ciències en Infermeria i Interdisciplinarietat en Salut a partir curs 2014-2015  12/02/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Establir un marc d’actuació en el desenvolupament de programes de màster en instituts del CSIC 18/02/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat de Barcelona
-
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Establir les condicions per a la realització i organització de l'ensenyament conjunt de màster universitari en Antropologia Mèdica i Salut Global, a partir del curs 2014-15 20/02/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat de Barcelona
Col·laboració interuniversitària per a la realització conjunta del Màster Universitari Oficial en Música com a Art Interdisciplinar 21/02/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad Autónoma de Querétaro (Mèxic)
Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica, estudiant, docent i administrativa 24/02/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad Autónoma de Querétaro (Mèxic)
Addenda al conveni de mobilitat de professorat, estudiants i personal 24/02/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad Autónoma de Querétaro (Mèxic)
Desenvolupar una doble titulació de Doctorat en Tecnologia Educativa 24/02/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Escola d'Administració Pública de Catalunya
Concretar les condicions en què s'encarrega a la URV la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua del pla de formació de la Generalitat, any 2014 28/02/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Tarragona
- Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Fixar el marc general de col·laboració  05/03/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad de la Plamas de Gran Canaria
Fixar el marc general de col·laboració 12/03/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat d'Andorra
Conveni marc de col·laboració 17/03/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Reus
Col·laborar en l'organització i celebració del I Mercat de Projectes Solidaris 18/12/2013
 

- Universitat Rovira i Virgili 
- Centre de Supercomputació de Catalunya / Consorci Centre de Serveis Científics Acadèmics de Catalunya / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya