Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 28 d'abril de 2014Anunci de la publicació al DOGC (núm. 6746 - 10.11.2014)
Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni

- Universitat Rovira i Virgili 
- Centre de Supercomputació de Catalunya / Consorci Centre de Serveis Científics Acadèmics de Catalunya / Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

Encàrrec de gestió al CSUC per a la contractació dels serveis d'impressió i reprografia, inclosos els de copiat i digitalització 18/03/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universität Regensburg (Alemanya)

Conveni cotutela de tesis

24/03/2014

- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad de Chile (Chile)

Establir les condicions generals de col•laboració científica, tècnica, docent i administrativa

 25/03/2014

- Universitat Rovira i Virgili
- Agència Catalana de Consum

Cooperació entre la URV i l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya per pràctiques d'estudiants de la URV 08/04/2014
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat Ben Gurion (Israel)
Conveni específic de mobilitat

08/04/2014Informació