Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 28 d'abril de 2016Text del conveni

Institucions signants

Data de signatura

Resum

5866

- Universitat Rovira i Virgili

- Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica

- Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC) 

18/12/2015 

Concessió subvenció (Polítiques verticals 2015) 

5867

- Universitat Rovira i Virgili


- Fundació Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya (PCT)

18/12/2015 

Concessió subvenció (Polítiques verticals 2015)  

5658

- Universitat Rovira i Virgili

- Messer Ibérica de Gases, SAU 

22/12/2015 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5804

- Universitat Rovira i Virgili

- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU) 

22/12/2015 

Realització d'una enquesta de satisfacció entre els graduats i graduades de la URV 

5679

- Universitat Rovira i Virgili

- Servicios Turísticos Salauris 2008, SLU 

13/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5680

- Universitat Rovira i Virgili


- Etecnic SCP 

13/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5600

- Universitat Rovira i Virgili


- Manpower Team ETT  

14/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5683

- Universitat Rovira i Virgili


- Camp Aprenentatge de la ciutat de Tarragona 

14/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5685

- Universitat Rovira i Virgili

- Limonium 

14/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5686

- Universitat Rovira i Virgili

- Gabinet Gaudí 

14/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5687

- Universitat Rovira i Virgili

- Cambrils Park Ressort, SLU 

14/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5689

- Universitat Rovira i Virgili

- Elring Klinger, SAU 

14/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5690

- Universitat Rovira i Virgili

- Valenciana Hotelera, SL 

14/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5691

- Universitat Rovira i Virgili

- Centac Group, SL 

14/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5694

- Universitat Rovira i Virgili

- URSA Insulation, SA 

15/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5698

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Vilaplana 

18/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5699

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Móra d'Ebre 

18/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5701

- Universitat Rovira i Virgili

- Aplicacions Digitals SCP 

18/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5702

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Privada Centro Tecnológico de la Química de Catalunya 

18/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5273

- Universitat Rovira i Virgili

- Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya 

19/01/2016 

Conveni marc: col·laboració en àmbits d'interès comú  

5704

- Universitat Rovira i Virgili

- Industrias Teixidó, SA 

19/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5708

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Constantí 

19/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5530

- Universitat Rovira i Virgili

- Cercle d'Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver del Camp de Tarragona (CEHSGO)

20/01/2016 

Coedició de la col·lecció d’investigació del CEHSGO 

5713

- Universitat Rovira i Virgili

- Sahicasa (Servei Antiplagues Higiene i Control Ambiental, SA)  

20/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5714

- Universitat Rovira i Virgili

- Ticnova Quality Team, SL  

20/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5718

- Universitat Rovira i Virgili


- Sinterizados Montblanc, SA 

21/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5721

- Universitat Rovira i Virgili


- Francesc Xavier Masdeu Cardona  

22/01/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5835

- Universitat Rovira i Virgili

- Mare-Terra, Fundació Mediterrània 

25/01/2016 

Desenvolupament de projectes d'Aprenentatge Servei  Informació