Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 29 d'octubre de 2015Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni

- Universitat Rovira i Virgili

- Centre de Lectura de Reus

 

Addenda de pròrroga al conveni de col·laboració d'atorgament d'ajut per part del Centre de Lectura de Reus per becar estudiant del màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes. Beca Pere Anguera Nolla de recerca. Curs 2015-2016

 11/05/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Privada Duran i Martí

Addenda de pròrroga al conveni de col·laboració d'atorgament d'ajut per part de la Fundació Privada Duran i Martí per becar estudiant del màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes. Beca Pere Anguera Nolla de recerca. Curs 2015-2016  11/05/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundación Carolina

Segona addenda de pròrroga al conveni específic de cooperació educativa anys 2013 i successius per a la formació de professors iberoamericans en estudis de doctorat: convocatòria 2015 (curs 2015-2016)

 11/05/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Activa Mutua 2008

Conveni marc: col·laboració en àmbits d'interès comú

 20/05/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Privada Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)

Addenda al conveni d'adhesió al programa ICREA Acadèmia.

- Investigadors guardonats: Francesc Díaz, Óscar Pàmies, Anthony Pym, Alex Arenas, Eduard Llobet, Marta Sales-Pardo, Josep Domingo, Benjamí Iñiguez, Jordi Miró-Martínez, Joan Maria Thomas i Lluis Marsal

 20/05/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- TECNOLAMA, SA

  

Premi al millor estudiant del grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica o d'Enginyeria Tècnica Industrial en Electrònica Industrial amb un contracte laboral i pagament matrícula màster, i esponsoritzar l'acte de graduació de l'ETSE del curs 2014-15

 21/05/2015
   

- Universitat Rovira i Virgili

- Villablanca Serveis Assistencials SAU

Desenvolupament de programes de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la URV a Villablanca  22/05/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- SCA HYGIENE PRODUCTS, S.L.

Premi al millor treball de fi de màster de l'àmbit de l'enginyeria d'un estudiant del màster en Enginyeria Industrial amb un contracte laboral, i esponsoritzar l'acte de graduació de l'ETSE del curs 2014-15  22/05/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Instituto Nacional de Pediatría (Mèxic)

Desenvolupament i avaluació d'una intervenció breu dirigida a adolescents amb diabetis mellitus per causar impacte en la seva salut mental i el control metabòlic

 25/05/2015
   

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Constantí

Desenvolupament de projectes d'Aprenentatge Servei  29/05/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament la Pobla de Mafumet

Col·laboració i cooperació mitjançant la Càtedra d'estudis jurídics locals Màrius Viadel i Martín

 01/06/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Centro Universitário UniBrasil (Brasil)

Conveni marc: establiment de les condicions generals de la cooperació científica, tècnica, docent i administrativa  05/06/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Centro Universitário UniBrasil (Brasil)

Conveni específic de mobilitat del personal docent i investigador, del personal administratiu i tècnic i dels estudiants  05/06/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Universidad de Valladolid

- Universidad de Burgos

- Universidad de Santiago de Compostela

Addenda per a la designació del coordinador de Programa de Doctorat Interuniversitari en Investigació en Enginyeria Termodinàmica de Fluids  11/06/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Université du Québec à Montréal (Canadà)

Conveni específic de mobilitat del personal docent i investigador i dels estudiants

 16/06/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Falset

Desenvolupament de projectes d'Aprenentatge Servei  17/06/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Ministerio de Educación del Perú (Perú)

Addenda de modificació d'annexos 1 i 2 del conveni de col·laboració per a l'atorgament de beques per part del Ministerio de Educación del Perú a becaris peruans per cursar estudis de màster i doctorat a la URV, curs 2014-2015  24/06/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya

Concessió de dues beques d'estada en pràctiques als Serveis Territorials del Departament de Cultura a Tarragona per als estudiants de la URV de grau d'Història o Història de l'Art, màster o doctorat en aquestes matèries, així com titulacions afins

 25/06/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón

Desenvolupament de programes de pràctiques acadèmiques externes d'estudiants de la URV a la Fundació Instituto de Investigación Sanitaria Aragón  26/06/2015  

- Universitat Rovira i Virgili

-Departament de Benestar Social i Família. Generalitat de Catalunya

Desenvolupament de projectes d'Aprenentatge Servei  29/06/2015  
     


Informació