Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 30 d'abril de 2013Anunci de la publicació al DOGC (núm. 6424 - 24.07.2013)
Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni
 - Universitat Rovira i Virgili
-
Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Autorització al Dr. Joaquín Ruíz de Arbulo a dur a terme les tasques de subdirecció de l'ICAC (01/10/2012 a 30/09/2014)

01/10/2012
- Universitat Rovira i Virgili
 -
Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse (INSA Toulouse).
Acord de cotutela internacional de tesi 02/10/2012

- Universitat Rovira i Virgili
- INS Domènech i Montaner


Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de l'IES

  30/10/2012

- Universitat Rovira i Virgili
-
Institut de Flix

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de l'IES 30/10/2012
- Universitat Rovira i Virgili
-
Parc Científic i Tecnològic de la Indústria Enològica – VITEC
Concessió subvenció (Polítiques verticals 2012)

26/11/2012

- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat Autònoma de Barcelona
- Institut Català d'Arqueologia Clàssic
Organitzar, desenvolupar i implementar els ensenyaments oficials del Programa de Doctorat en Arqueologia Clàssica 14/12/2012    
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Tortosa
Promoció i col·laboració de l'Ajuntament en la realització del màster de Dret Ambiental durant el curs 2012-2013 28/12/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Organitzación de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
Renovació Càtedra UNESCO - Privadesa de Dades 08/01/2013  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat Autònoma de Barcelona
Establir les condicions per al desenvolupament de pràctiques acadèmiques externes que estudiants de la UAB han de dur a terme per a la seva formació a la URV 29/01/2013    
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat Autònoma de Barcelona
Desenvolupament de les pràctiques acadèmiques externes de l'estudiant de la UAB, Anna Plaza Poblet, a la URV 29/01/2013
- Universitat Rovira i Virgili
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Prorrogar el conveni signat el 25/02/2010 per a la coedició de la Revista catalana de Dret Ambiental 12/02/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya
Regular les condicions en què la URV encomana al CESCA la custòdia i la preservació dels seus documents i expedients electrònics a través de la prestació del servei e-Arxiu 11/03/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad Pablo de Olavide
-
Universidade de A Coruña
- Universidad de Castilla-La Mancha

-
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Regular la col·laboració per organitzar, desenvolupar i implantar els ensenyaments oficials del programa de doctorat de Neurociències (Xarxa de Doctorat Fernando de Castro) 15/03/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Ajuntament de Tarragona
  Fixar les bases de col·laboració per a l'execució del polígon d'actuació PAU-65, previst en el POUM de Tarragona 21/03/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Ajuntament de Tarragona
Compromís de l'Ajuntament de Tarragona de compensar la URV arrel de la renúncia de l'edificació prevista a la plaça de la Universitat (antiga escola Jaume I) amb la concreció d'un altre sòl de forma gratuïta per a l'ús universitari i a petició de la URV proposa cessió del sòl previst en el Pla parcial 01 situat entre l'Autovia A-7 i la carretera Nacional 240 21/03/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Ajuntament de l'Ampolla
Col·laborar en els àmbits de la formació, recerca, transferència i extensió universitària 04/04/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad
de Quintana Roo
Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador, el personal administratiu i tècnic i els estudiants 23/04/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad
de Quintana Roo
Definir els termes de col·laboració per impartir el doctorat de Turisme i Oci de la URV a un màxim de 5 estudiants proposats per la Divisió de Desenvolupament Sostenible de la Unitat Acadèmica de Cozumel 23/04/2013
       


Informació