Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 30 d'octubre de 2013Anunci de la publicació al DOGC (núm. 6559 - 11.02.2014)

Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat Autònoma de Barcelona
Establir el marc de col·laboració en relació amb les titulacions pròpies de postgrau que s'imparteixen conjuntament entre ambdues universitats 17/01/2011
- Universitat Rovira i Virgili
- IES Cal·lípolis
Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de l'IES 10/05/2012

- Universitat Rovira i Virgili
-
Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química - ICIQ


Col·laboració entre la URV i l'ICIQ per al finançament de la beca de personal investigador en formació, 2012BPURV-14

01/09/2012

- Universitat Rovira i Virgili
- Fundació Privada Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social

Nomenament del director de l'IPHES (20/04/2010 a 31/12/2013) 12/09/2012
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidade Zambeze
Establir les condicions generals de la col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa entre ambdues universitats

25/09/2012

- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidade Zambeze
Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador, administratiu i tècnic i dels estudiants 25/09/2012
   

- Universitat Rovira i Virgili
-
Escola d'Administració Pública de Catalunya
-
Universitat Autònoma de Barcelona

Realització de la V edició del màster de Gestió i Dret Local (bienni 2012-2014) 12/11/2012
 
- Universitat Rovira i Virgili
-
Institut Gucheng d'Educació Secundària de Beijing
Acord de cooperació i intercanvis educatius  11/01/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Fundación Carolina
Regular la concessió de 3 beques d'estades curtes de recerca dins d'un programa específic de mobilitat de professorat universitari entre Brasil i Espanya  01/03/2013    
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat Autònoma de Barcelona
-
Institut d'Estudis Catalans i l’Obrador Edèndum S.L
  Coedició de la col·lecció Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae 06/03/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Flinders University
Establir acords per a l'intercanvi d'estudiants 04/04/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut d'Educació Secundària Pere Martell
Col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball   24/04/2013   *
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat de Lleida
- Universitat de Girona
- Universitat Pompeu Fabra
- Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
Organització i realització de les PAU 2013  06/05/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Bioinformatics Barcelona
Formar part del conjunt d'institucions que estan desenvolupant el procés de col·laboració que conclourà amb la constitució formal del BiB (Bioinformatics Barcelona) 10/05/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Fundació Privada Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social
Adscripció de l'IPHES a la URV com a institut universitari de recerca 22/05/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat de Girona
- Universitat de Lleida
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat de Barcelona
Establir les condicions de col·laboració per a la realització i organització del màster universitari oficial en Joventut i Societat  27/05/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Secretaría General de Universidades del Ministerio de Educación
Establir el marc general de col·laboració per a la millor gestió dels ajuts la finalitat dels quals és promoure la formació del professorat universitari en programes de doctorat de solvència formativa i investigadora 29/05/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- RENFE
Reconeixement per part de RENFE Operadora a la URV com client preferencial amb aplicació de condicions especials de descomptes en els bitllets de tren als treballadors URV i d'entitats depenents sempre que siguin per realització d'activitat professional 01/06/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat de Girona
Mobilitat d'estudiants d'infermeria 11/06/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Encarregar a la URV la gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua del pla de formació del personal de la URV, exercici 2013 26/06/2013
 - Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Economia i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat de Lleida
- Universitat de Girona
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat Ramon Llull
- Universitat Internacional de Catalunya
- Universitat de Vic
- Universitat Abat Oliba CEU
- Universitat Oberta de Catalunya
Impulsar i garantir la formació i l'acreditació de llengües en l'àmbit universitari   28/06/2013  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Ajuntament de Móra d'Ebre
Segona addenda al segon conveni per crear l'Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al Municipi de Móra d'Ebre. Exercici 2013 01/07/2013  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad Tecnológica de Pereira (Colombia)
Impulsar convocatòries d'ajuts per cursar estudis de doctorat a la URV, creant un programa de cofinançament entre ambdues universitats 08/07/2013  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química
Modificar el conveni de cofinançament de beques de personal investigador en formació 25/07/2013  
- Universitat Rovira i Virgili
- Servei d'Ocupacio de Catalunya. Generalitat Catalunya
Col·laboració per a pràctiques en empreses FOAP 2012 25/07/2013  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Autoritat Portuària de Tarragona
Col·laboració en el desenvolupament del MEDOL, cursos 2013-2014 i 2014-2015 30/07/2013  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Autoritat Portuària de Tarragona
Donar suport al màster universitari Planificació Territorial: Informació, Eines i Mètodes 30/07/2013  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Autoritat Portuària de Tarragona
Establir els compromisos de col·laboració en relació a la celebració de l'Olimpíada d'Economia 30/07/2013  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat Politècnica de Catalunya
Addenda a fi que un professor de la UPC realitzi tasques de coordinació de la Unitat Predepartamental d'Arquitectura de la URV durant el curs 2013-2014 i addicionalment impartir docència 30/07/2013  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad de Cartagena (Colombia)
Contribuir al desenvolupament ràpid i eficaç de laboratoris de doctorat a la Facultat d'Enginyeria Química de la Universidad de Cartagena, amb l'assessorament i suport permanent dels grups de recerca de la URV 26/08/2013  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Ajuntament de Reus
Establir els termes de col·laboració en relació amb el programa Seguiment de la Cohort EDAL i en la realització d'accions destinades a millorar la qualitat de vida de la població de la ciutat de Reus 05/09/2013   
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad Nacional del Sur
Mobilitat del personal docent i investigador i del personal administratiu i tècnic i mobilitat d'estudiants 30/09/2013  
*No es publica per aplicació de l'article 21 de la Llei 19/2014


Informació