Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 31 d'octubre de 2014Anunci de la publicació al DOGC (núm. 6782 - 5.1.2015)
Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat de les Illes Balears
- Universidad del País Vasco
Col·laborar per a l’establiment del Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada 07/01/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Agència de la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU)
Realització d’una enquesta de satisfacció entre els graduats i graduades de la URV 15/07/2013

- Universitat Rovira i Virgili
-
Università degli Studi di Genova (Itàlia)

Col·laborar en l’àmbit del doctorat i per a la codirecció de la tesi doctoral de la Sra. Carmen Andrada
per a una doble titulació
02/09/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Università degli Studi di Genova (Itàlia)

Col·laborar en l’àmbit del doctorat i per a la codirecció de la tesi doctoral de la Sra. Dina Niculaes per
a una doble titulació.
02/09/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Ecole Nationale Superiure de Chimie de Montpellier (França)
Col·laborar per crear un programa de cofinançament d’estudis de doctorat.

02/09/2013

- Universitat Rovira i Virgili
-
Ecole Nationale Superiure de Chimie de Montpellier (França)
Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa 02/09/2013
   
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)
Col·laborar per crear un programa de cofinançament per a estudis de doctorat 02/09/2013
 
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut d'Educació Secundària Serra de Miramar
Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat perquè hi
desenvolupin pràctiques
22/10/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut de Camarles
Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat perquè hi
desenvolupin pràctiques
23/10/2013
   
- Universitat Rovira i Virgili
-
Institut de Constantí
Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat perquè hi
desenvolupin pràctiques
30/10/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Institut Andreu Nin
Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat perquè hi
desenvolupin pràctiques.
05/11/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Centre de Supercomputació de Catalunya
- Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya
- Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Establir el règim de col·laboració orientat a la prestació, per part de la URV, dels serveis d’entitat de
registre de l’EC-UR
27/11/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Institut Joaquim Bau
Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat perquè hi
desenvolupin pràctiques
27/11/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de tarragona
- Iniciatives de Desenvolupament Empresarial Les Tàpies, S.A
- Jove Cambra de Catalunya
- Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)
- Cambra Oficial de Comerç i Industria de Valls
- Cambra oOficial de Comerç, Industria i Navegació de reus
- Seniors Españoles para la Cooperación Técnica
- Ajuntament de Gandesa
- Ajuntament de Cambrils
- Ajuntament d'El Vendrell
- Institut Municipal de Desenvolupament Local Vallsgenera
- Flix Gestió d'Iniciatives Econòmiques, S.A.M
Designació de director de Càtedra i nomenament dels membres de la Comissió de Seguiment 04/12/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat Paul Sabatier - Toulouse III (França)
Cotutela internacional de tesi. Doctorand: Marta Rodríguez Rodríguez 06/02/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Katholieke Universiteit Leuven (Bèlgica)
Cotutela internacional de tesi. Doctorand: Carlos Da Silva Cardoso Teixeira 05/05/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya
Realització d'un informe sobre les expectatives de l'acreditació de les titulacions universitàries oficials
així com els plans de millora que se'n poden derivar
27/05/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Diputació Provincial de Tarragona
Regular la subvenció concedida per tal de dur a terme les activitats de la Càtedra d'Economia Local i
Regional, any 2014
02/06/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Université Paris 8 (Vincennes - Saint Denis, França)
Col·laborar en l’àmbit del doctorat i per a la codirecció de tesis doctorals que pot donar lloc a una
doble titulació
12/06/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Zhejiang International Studies University (Xina)
Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa 13/06/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad de Guanajuato (Mèxic)
Col·laborar en activitats d’intercanvi acadèmic i cultural d’estudiants i professors 25/06/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad Nacional de Colombia (Colòmbia)
Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador, del
personal administratiu i tècnic i dels estudiants, i regular-ne el funcionament
03/07/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad de Talca (Chile)
Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa 07/07/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Ministerio de educación del Perú
Atorgar beques per part del Ministerio de Educación del Perú a becaris peruans per cursar estudis de
màster i doctorat a la URV
17/07/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Centre de Supercomputació de Catalunya
- Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya
- Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya
Regular el tractament de les dades dels investigadors de la URV per part del CSUC en el marc del
projecte Portal de la Recerca de Catalunya
03/09/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Diputació Provincial de Tarragona
Regular la subvenció concedida per tal de posar en marxa i consolidar un sistema territorial de
transferencia i innovació al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, durant l’any 2014
17/09/2014
       


Informació