Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 7 de març de 2013Anunci de la publicació al DOGC (núm. 6387- 31.05.2013)
Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni
- Universitat Rovira i Virgili
- Università degli Studi di Padova

Establir un marc de col·laboració pel que fa a la cotutela de tesis doctorals

20/02/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad Nacional de General Sarmiento 
Establir les condicions generals de la cooperació científica, tècnica, pedagògica i administrativa

16/03/2012

- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad Nacional de General Sarmiento

Mobilitat del personal docent i investigador i mobilitat d'estudiants

16/03/2012

- Universitat Rovira i Virgili
- Institut d'Estudis Penedesencs

- Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

Col·laboració en àmbits d'interès comú 03/04/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Université de Sfax 
Establir les condicions generals de la col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa

09/07/2012

- Universitat Rovira i Virgili
- Fundación Carolina 
Regular la concessió de tres beques d'estades curtes de recerca per a professors i investigadors procedents d'universitats o organismes de recerca brasilers i per a professors de la URV, dins d'un programa específic de mobilitat de professorat universitari Brasil-Espanya 25/07/2012    
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundación Carolina
Convocatòria de dues beques d'especialització professional a Espanya, a les àrees d'Economia i Finances, Organització i Innovació Empresarial, Desenvolupament Econòmic i Integració Regional. Màster universitari de Tècniques d'Anàlisi i Innovació Turística 26/07/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundación Carolina
Convocatòria d'una beca d'especialització professional a Espanya, en l'àrea de modernització jurídica i política, democràcia, governabilitat, drets humans i relacions internacionals. Màster universitari de Dret Ambiental  26/07/2012   
- Universitat Rovira i Virgili
- Centre Tecnològic de Química de Catalunya (CTQC) 
Primera addenda al conveni per al finançament de contractes de personal investigador en formació 03/09/2012    
- Universitat Rovira i Virgili
- IES Mediterrània 
Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de l'IES 05/09/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de La Sénia 
Segon conveni per crear l'Antena del Coneixement del Campus Extens de la de la URV al Municipi de la Sénia 01/10/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de La Sénia
- Centre d'Estudis Seniencs
Addenda al segon conveni per crear l'Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al Municipi de la Sénia. 01/10/2012 
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut Berenguer d'Entença
Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de l'IES 08/10/2012 
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut Jaume Huguet l
Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de l'IES 08/10/2012

- Universitat Rovira i Virgili - Institute or Nanasturctured Materials - Consiglio Nazionales delle Ricerche (ISMN-CNR)

Participar i establir un procediment de cotutela de teis doctorals, amb l'objectiu de facilitar la mobilitat de doctorands
16/10/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut Fontanelles
Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de l'IES 18/10/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad de Almería
Modificar el títol del programa Doctorat en Salut Mental: Genètica i Ambient, que en endavant s'anomena Doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria. Addenda 30/10/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat de Girona
- Universitat Jaume I ce Castelló
Elaboració i organització del màster universitari de Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
30/10/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya
Continuïtat al funcionament d'un servei d'acollida per a estudiants no residents a les localitats on la URV té presència. Any 2012
08/11/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya
- Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat de Girona
- Universitat de Lleida
- Universitat Oberta de Catalunya
Donar un nou impuls per al desenvolupament de l'Administració electrònica de les universitats públiques catalanes i la UOC per a l'any 2012  16/11/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Institut Català d'Arqueologia Clàssica
Establir les condicions de col·laboració per a la realització i l'organització del màster universitari en Arqueologia Clàssica a partir del curs acadèmic 2013-14  30/11/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya
Prorrogar el termini d'execució de les actuacions previstes a l'any 2012 05/12/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Barcelona
Donar suport a l'Ajuntament de Barcelona per al desenvolupament de la iniciativa City Protocol 05/12/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Millorar la gestió dels ajuts econòmics per la mobilitat d'estudiants 'Séneca'. 07/12/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat de Lleida
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat de Girona
- Universidad de Murcia
Establir les condicions de col·laboració per a la realització i l'organització del màster universitari en Identitat Europea Medieval a partir del curs acadèmic 2013/14 10/12/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU)
Establir les bases de col·laboració entre els consells socials i AQU Catalunya per a la realització d'accions conjuntes per a la millora del sistema universitari de Catalunya i la concreció de la participació del Consell Social en la realització de la cinquena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del tercer estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del primer estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters. 10/12/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya
- Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
- Universitat de Barcelona
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat Politècnica de Catalunya
Implementació d'un Pla Pilot del Programa de 'doctorat industrial' 13/12/2012  

- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya
- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat de Lleida
- Universitat de Girona

Coordinar els processos de captació i selecció de personal docent i investigador contractat dins del Pla Serra Húnter (2012-2015) 14/12/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya
- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat de Girona
- Universitat de Lleida
- Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Regular els nous serveis que el CESCA prestarà a les Universitats que participen en el projecte d'Administració electrònica de l'ACUP.

Segona addenda al conveni CESCA-ACUP de 15/12/2009.
19/12/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina)
Establir les condicions generals de la col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa 26/12/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- IES Baix Penedès
Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de l'IES 14/01/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Université Victor Segalen Bordeaux 2
Modificar l'annex del conveni signat el 19/07/2011 per la nova taula de convalidacions 17/01/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO (Ecuador).
Establir les condicions generals de la col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa 06/02/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Università degli Studi di Bologna 'Alma Mater Studiorum' (University of Bologna)
Cotutela de tesi doctoral. 26/02/2013


Informació