Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient BAM-SU 39/19

Subministrament de la llicència Symposium i de l’API associat per a la Universitat Rovira i Virgili (BAM SU 39/19)

(Contractació basada en l'Acord marc d'homologació de proveïdors d'una plataforma de gestió d'esdeveniments i serveis associats - Exp. CSUC 19/06)

La informació d'aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Horaris Registre General: de 9.30h a 13.30 hores de dilluns a divendres i de 15.30 h a 17.30 hores de dilluns a dijous.

Aquesta informació està disponible a la seu electrònica de la URV, concretament a l'apartat de Registre General. L'enllaç directe és: https://seuelectronica.urv.cat/registre.html

Data de publicació: 17-09-2020 14:24:08

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:27 de febrer de 2020

Empresa adjudicatària:SYMPOSIUM BY EMAGISTER S.L


Informació