Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 10 de juliol de 2012Anunci de la publicació al DOGC (núm. 6240 - 25.10.2012)
Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni
- Universitat Rovira i Virgili
- Università degli Studi di Verona
Definició de les condicions i modalitats de preparació de la tesi doctoral de Maria del Mar Margalef “Molecular mechanisms involved in the Dynamics of adaptation of Oenococcus oeni to wine, and particularly in the maintenance of cell redox balance” entre ambues universitats 02/01/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- École de Gouvernance et d’Économie de Rabat
 Cooperació científica, tècnica, pedagògica i administrativa entre ambdues universitats 09/01/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- École de Gouvernance et d’Économie de Rabat
Regular la mobilitat dels membres del personal docent i investigador i d'estudiants entre ambdues universitats 09/01/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Institut Narcís Oller de Valls
 La URV ofereix les seves instal·lacions docents i equipaments als estudiants de batxillerat i CFGS de l’Institut per a la realització de pràctiques 10/01/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundació Privada Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
 Addenda al conveni específic per a la distribució de cànons de projectes de recerca i transferència conjunts 01/02/2012  

- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Tivenys

Conveni marc per a la col·laboració en àmbits d’interès comú 29/02/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut d’Ensenyament Secundari Pons d’Icart
Col·laboració per iniciar el projecte pilot SMILE per al curs 2011-12 01/03/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Participació dels estudiants dels graus de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària del campus Sescelades i de la Seu del Baix Penedès, en projectes d'innovació educativa de les escoles adscrites als Serveis Territorials d'Ensenyament a Tarragona 05/03/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Fundació Privada Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
Contractació d’un becari predoctoral de formació de personal investigador a càrrec de l’ajut 2009 SGR 1271 08/03/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Fundació Privada Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
Contractació d’un tècnic de suport a la recerca a càrrec de l’ajut 2009 SGR 1061 08/03/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat de Girona
- Universitat de Lleida
- Universitat Oberta de Catalunya
- Universitat Ramon Llull
- Universitat Internacional de Catalunya
- Universitat de Vic
- Universitat Abat Oliva CEU
- Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Atorgament d’un ajut a la CIFOLC per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la contribució i aportacions dineràries de cada universitat membre de la CIFOLC per consolidar l'estructura, garantir l'estabilitat i potenciar les activitats de la Comissió durant l'any 2012 08/03/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Indian Institute of Technology, Delhi
Col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa entre ambdues universitats 26/03/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Corporación Universidad de la Costa CUC
Col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa entre ambdues universitats 09/04/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Creació de l'Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 20/04/2012  
 - Universitat Rovira i Virgili
-
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Addenda de pròrroga al conveni per a la coedició de la Revista Catalana de Dret Ambiental per a l’any 2012 24/04/2012  
  - Universitat Rovira i Virgili
- Fundació Institut de Recerca de l’Energia de Catalunya
Gestió i desenvolupament de prestacions d’anàlisi elemental (mitjançant ICP-OES) 01/05/2012  
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universitat de Girona
- Comunitat de Municipis per a la gestió de l’Espai del Metge i de la Salut Rural
Promoure les activitats conjuntes de reflexió, d’estudi, de promoció de la investigació, difusió i dinamització en el món de la medicina i la salut 17/05/2012
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad CES
Col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa entre ambdues universitats 30/05/2012  
       


Informació