Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 18 de desembre de 2018Text conveni

Entitats signants

Data de signatura

Resum

008007

- Universitat Rovira i Virgili

- Solà Llambrich, SL 

21/06/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

008012

- Universitat Rovira i Virgili


- CROMOGENIA UNITS, S.A. 

27/06/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

004019

- Universitat Rovira i Virgili

- Universitat de Barcelona 

29/06/2018 

Realització de pràctiques externes dels estudiants de la UB a la URV 

008041

- Universitat Rovira i Virgili


- Associació Catalana de Municipis i Comarques 

01/07/2018 

Aportació dinerària de l'Associació per al desenvolupament del 1er. Congrés Català de Dret Ambiental, “El canvi climàtic: Una mirada des de Catalunya”

008016

- Universitat Rovira i Virgili

- Ther Workshop Business Solution, SL 

02/07/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

007627

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Tortosa  

09/07/2018 

Establiment d’un marc jurídic per regular l'atorgament a favor de la URV, per part de l'Ajuntament de Tortosa, d'una subvenció per dur a terme accions de promoció de la cultura i de l'economia locals vinculades al municipi de Tortosa i amb les Terres de l'Ebre anys 2018 i 2019: adjunta annex any 2018 

008040

- Universitat Rovira i Virgili


- Fundació Escola Internacional del Camp 

09/07/2018 

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als alumnes de batxillerat/CFGS de l'Escola Internacional del Camp per a la realització del treball experimental per al seu treball de recerca 

008080

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació per a la Difusió del Coneixement i el Dret duaner (Fundació Duanera) 

10/07/2018 

Addenda al conveni de creació de la Càtedra Fundació Duanera - URV d'Estudis Duaners: designació director/subdirector i membres comissió seguiment  

008039

- Universitat Rovira i Virgili

- José Luis Calderón Aisa 

12/07/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

008049

- Universitat Rovira i Virgili

- Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa 

12/07/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

008050

- Universitat Rovira i Virgili


- Vidiella & Rosa, SRC 

12/07/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

008053

- Universitat Rovira i Virgili

- Bladé Advocats 2011, SL 

12/07/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

008056

- Universitat Rovira i Virgili

- Iulia Emilia Busdugan 

12/07/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

008057

- Universitat Rovira i Virgili

- Ana Pacheco Rodríguez 

12/07/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

008030

- Universitat Rovira i Virgili

- Àlex Mestre Perolada 

17/07/2018 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URVInformació