Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 27 d'octubre de 2016Text del conveni

Entitats signants

Data de signatura Resum

005952

- Universitat Rovira i Virgili

Amiantit Spain, SA- 

17/03/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

         005956

- Universitat Rovira i Virgili

- Osakidetza/Servicio Vasco de Salud. Gobierno Vasco

17/03/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

       005897

- Universitat Rovira i Virgili

- Cellers de Can Suriol del Castell, SL

04/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

       005951

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)

05/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

       005972

- Universitat Rovira i Virgili

- Sociedad de Prevención Autorizada (SPA)

05/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005973

- Universitat Rovira i Virgili


- Més Salut i Treball, Servei de Prevenció de Riscos Laborals, SLU 

05/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005974

- Universitat Rovira i Virgili


- Procter & Gamble Mataró, SL 

05/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005979

- Universitat Rovira i Virgili

- Mellado & Cardoner Prevenció 2007, SL 

05/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005986

- Universitat Rovira i Virgili

- Pere Llopart Vilaros 

06/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005987

- Universitat Rovira i Virgili

- Canal Camp (Ajuntament de la Selva del Camp) 

06/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005991

- Universitat Rovira i Virgili

- Reus Serveis Municipals, SA (Divisió d'Aigües de Reus) 

07/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005995

- Universitat Rovira i Virgili


- Institut de Recerca Biomedica de Barcelona  

08/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005660

- Universitat Rovira i Virgili


- Departament d'Interior. Generalitat de Catalunya 

11/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005925

- Universitat Rovira i Virgili

- Covides, SCCL 

11/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

005954

- Universitat Rovira i Virgili


- Josep Maria Raventós i Blanc, SA 

12/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006000

- Universitat Rovira i Virgili

- Altcam Automotive, SL 

12/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006005

- Universitat Rovira i Virgili

- Mastebre, SL 

12/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006013

- Universitat Rovira i Virgili

- TGD

- Tarragona Disseny, SL 

19/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006017

- Universitat Rovira i Virgili


- Go Fruselva, SLU 

19/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006054

- Universitat Rovira i Virgili

- Associació Cultural de dones 'Formació Permanent' 

19/04/2016

Realització d'activitats de les aules d'extensió universitària de la gen gran a partir del curs acadèmic 2015-2016

006012

- Universitat Rovira i Virgili

- Cerveseria Artesanal Sitgetana, SL 

20/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006026

- Universitat Rovira i Virgili

- Arquebisbat de Tarragona 

27/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006028

- Universitat Rovira i Virgili

- Boada&Duch Auditors (Josep Mª Boada Duch) 

27/04/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006146

- Universitat Rovira i Virgili

- Fundació URV


- Fundación Institut Confuci de Barcelona 

29/04/2016

Realització dels exàmens oficials de xinès a les instal·lacions de la URV

005869

- Universitat Rovira i Virgili

- EDERNA SAS (França)

02/05/2016

Cessió temporal d'ús d’equipaments i consumibles d’Ederna per al Departament d’Enginyeria Química de la URV 

006254

- Universitat Rovira i Virgili


- Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU)

- Fundación Rego 

05/05/2016

Realització i finançament de la sisena edició de l'estudi de la inserció dels graduats en el món laboral, del quart estudi conjunt sobre la inserció laboral dels doctors i del segon estudi sobre la inserció laboral dels graduats en màsters.

005976

- Universitat Rovira i Virgili


- Empresa municipal mixta d'aigües de Tarragona, SA (EMATSA) 

06/05/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URV

006037

- Universitat Rovira i Virgili

- Hiroshima University (Japó)

06/05/2016

Conveni específic de mobilitat dels estudiants

006047

- Universitat Rovira i Virgili

- Informació i Comunicació de Barcelona 

06/05/2016

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes estudiants URVInformació