Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 28 d'abril de 2015Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni

-Universitat Rovira i Virgili
-Institut National des Sciences Appliquees de Toulouse (INSA Toulouse) (França)

Establir les condicions de col·laboració per crear un programa de cofinançament per desenvolupar una tesi doctoral. 02/19/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Institut d'Educació Secundària El Morell

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de l'Institut. 21/10/2013

- Universitat Rovira i Virgili
-
Institut of Molecular Biology and Genetics. National Academy of Sciences of Ukraine (Ucraïna)

Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa. 02/01/2014

- Universitat Rovira i Virgili
- Colegio de Jalisco (Mèxic)

Col·laborar en àmbits d'interès comú. 17/02/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad Jaume I
Establir un entorn de col·laboració en activitats de formació, investigació científica i transferència de coneixement entre el grup ISTENER, de la UJI, i el grup CREVER, de la URV.

30/05/2014

- Universitat Rovira i Virgili
- Fundació Privada Duran i Martí
Continuar amb el suport per part de la Fundació al màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes. Curs 2014-2015. Addenda. 01/09/2014
   
- Universitat Rovira i Virgili
- Reial Aeroclub de Reus Costa Dorada
Desenvolupar projectes d'Aprenentatge Servei. 01/09/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- CIPF Centro de Investigación Príncipe Felipe
Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes. 15/09/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Beer Events SL
Col·laborar en àmbits d'interès comú. 29/09/2014
   

- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad de Almería

Regular la col·laboració per organitzar, desenvolupar i implantar de manera conjunta els ensenyaments oficials del programa de doctorat en Salut, Psicologia i Psiquiatria. 01/10/2014
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad de Granada
Establir les condicions de col·laboració per a la realització i l'organització del màster universitari en Governança, Lideratge i Planificació Territorial. 10/10/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut Roseta Mauri
Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de l'Institut. 28/10/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Repsol Petróleo, S.A.
Quarta addenda al conveni de col·laboració en activitats d'interès general pel qual es regula la Càtedra Internacional URV/Repsol d'Excel·lència en Comunicació. 01/11/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Associació Excursionista Catalunya de Reus
Desenvolupar projectes d'Aprenentatge Servei. 03/11/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Vila-seca
Realització d'activitats per a la gent gran al terme de Vila-seca a partir del curs acadèmic 2014-2015. 05/11/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundació Pere Mata
Desenvolupar projectes d'Aprenentatge Servei. 17/11/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad Viña del Mar (Xile)
Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador, administratiu i tècnic, així com dels estudiants, i regular-ne el funcionament. 20/11/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Laboratorios Bel Cosmetic
Definir el règim de col·laboració per seleccionar i contractar un estudiant de doctorat per al Pla de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya, així com per establir les condicions per al progrés acadèmic d'aquest estudiant i l'elaboració conjunta del projecte de recerca 'Desenvolupament de noves formulacions en gels per a la seva aplicació en el sector de la cosmètica' . 24/11/2014

- Universitat Rovira i Virgili
- Universidade Federal do Espírito Santo (Brasil)

Promoure la cooperació acadèmica. 05/09/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundació Coll-Urgellès
Establir els compromisos de col·laboració en relació amb la celebració de l¿Olimpíada d¿Economia, a partir de l'edició VII, que tindrà lloc l'any 2015. 13/12/2014
- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Ensenyament Generalitat de Catalunya
Col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Alumne: Gerard Bustos Tono 17/12/2014   *
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundació Privada Insitut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
Distribució de cànons corresponents als projectes de recerca i transferència conjunts corresponents a l'any 2014. 31/12/2014

- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d'Economia i Coneixement. Generalitat de Catalunya

- Universitat de Barcelona
- Universitat  Autónoma de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universitat Pompeu Fabra
- Universitat Ramon Llull
- Universitat de Lleida
- Universitat de Girona
- Universitat Oberta de Catalunya
- Universitat de Vic
- Universitat Abat Oliba CEU

Determinar la distribució dels recursos econòmics entre les universitats de Catalunya per desenvolupar les polítiques d'inserció laboral dels seus estudiants i graduats, així com establir les condicions d'aquesta prestació i els mecanismes de seguiment i avaluació dels resultats. Addenda ampliació termini execució actuacions i termini justificació. 08/01/2015
- Universitat Rovira i Virgili
- Macmillan
Col·laborar en activitats de caire educatiu i de recerca. 15/01/2015
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidade de Vigo
Regular la col·laboració entre ambdues universitats. 16/01/2015
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundació Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Catalunya
Prestació de serveis d'assessorament del professor Dr. Salvador Anton Clavé com a director científic del PCT-Turisme: del 2 d'abril de 2014 a l'1 d'abril de 2015. Addenda d'esmena. 20/01/2015
- Universitat Rovira i Virgili
- Associació de Parkinson de les Comarques de Tarragona
Desenvolupar projectes d'Aprenentatge Servei. 21/01/2015
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona
Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa.  23/01/2015

- Universitat Rovira i Virgili
- Fundació Antoni Cambrodí-Insitut de Psicologia Evolutiva
Desenvolupar projectes d'Aprenentatge Servei.  23/01/2015  

- Universitat Rovira i Virgili
- Associació Cultural del Matarranya

Col·laborar en l'àmbit d'interès comú de la VIII Trobada d'Estudi per a la Preservació del Patrimoni de la Pedra Seca.  26/01/2015  
- Universitat Rovira i Virgili
- Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
Addenda de pròrroga del conveni per a la coedició de la Revista Catalana de Dret Ambiental. 26/01/2015
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundació Privada Reddis
Organització de la First Lego League Reus edició 2015.   27/01/2015

 

- Universitat Rovira i Virgili
- Solarca, S.L.
Organització de la First Lego League Reus edició 2015.  27/01/2015  
- Universitat Rovira i Virgili
- Empresa Miguel Torres, S.A.
 
Establir un acord de col·laboració per al procés de selecció d'un o varis estudiants que finalitzin el Grau d'Enologia, que gaudirà/an d'una beca d'inserció laboral per a la realització d'unes pràctiques d'un mínim de dos mesos i mig de duració a l'empresa Miguel Torres. Beca Miguel Torres.
 29/01/2015  
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Tarragona
- Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
- Associació Empresarial Química de Tarragona
- Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Impulsar el projecte del Museu de la Química de Tarragona.  04/02/2015

- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat de Barcelona
Desenvolupament de pràctiques acadèmiques d'estudiants de la UB al Servei Lingüístic de la URV. Conveni de pràctiques núm.99.  06/02/2015  
- Universitat Rovira i Virgili
- Université de Pau et des Pays de l'Adour (França)
Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica,docent i administrativa.  09/02/2015  
- Universitat Rovira i Virgili
- Colla Vella Xiquets de Valls
- Alexandre Cervelló Salvador
Promoure i canalitzar la continuïtat de l'estudi, investigació, documentació i difusió de treballs de recerca que analitzin i documentin altres períodes de la història dels Xiquets de Valls en general i de la Colla Vella en particular.  10/02/2015  
- Universitat Rovira i Virgili
- Grup d'Estudi i Protecció d'Ecosistemes del Camp (GEPEC)
Desenvolupar projectes d'Aprenentatge Servei.  10/02/2015  
- Universitat Rovira i Virgili
- Associació Defensa del Territori i Patrimoni de Riudecols (DELTERPA)
Desenvolupar projectes d'Aprenentatge Servei. 10/02/2015  
*No es publica per aplicació de l'article 21 de la Llei 19/2014


Informació