Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 28 d'abril de 2016Text del conveni

Institucions signants

Data de signatura

Resum

5793

- Universitat Rovira i Virgili

- ITSA Hotel Calipolis, SA 

08/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5795

- Universitat Rovira i Virgili

- Bic Iberia, SA 

08/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5733

- Universitat Rovira i Virgili

- Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya 

09/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5809

- Universitat Rovira i Virgili


- Absolute Events, SL 

12/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5810

- Universitat Rovira i Virgili

- Pragmatic Service Factory, SL 

12/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5812

- Universitat Rovira i Virgili

- Estivalpark Salou, SA 

12/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5813

- Universitat Rovira i Virgili


- Estival el Dorado Resort 

12/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5671

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Joan Lluís Vives 

15/02/2016 

Articulació de la participació del Sr. Francesc Xavier Grau Vidal com a vicepresident primer de l'Institut Joan Lluís Vives 

5818

- Universitat Rovira i Virgili


- Centre Tecnològic en Tecnologies de la Nutrició i la Salut, Fundació Privada (CTNS) 

15/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5820

- Universitat Rovira i Virgili

- Asfaltos Españoles, SA (ASESA) 

15/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5821

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament d'Ascó 

15/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5823

- Universitat Rovira i Virgili

- Mutual Gestión Integral, SL 

16/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5824

- Universitat Rovira i Virgili


- Javier Balañà de Eguia 

16/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5825

- Universitat Rovira i Virgili


- Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) 

16/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5826

- Universitat Rovira i Virgili


- Teymasa 

16/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5827

- Universitat Rovira i Virgili

- Grup Balfegó 

17/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5830

- Universitat Rovira i Virgili

- Unió Corporació Alimentària 

17/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5833

- Universitat Rovira i Virgili

- Unión Turística, SL 

17/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5418

- Universitat Rovira i Virgili

- Ajuntament de Salou  

18/02/2016 

Conveni marc: col·laboració en àmbits d'interès comú  

5626

- Universitat Rovira i Virgili

- Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca 

19/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5661

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Català del Suro (ICSuro)


- Associació d'Empresaris Surers de Catalunya (AECORK)

22/02/2016 

Realització d’accions formatives per part de la URV, mitjançant la Facultat d’Enologia, en relació al coneixement del tapament amb taps de suro de vins, així com, finançament de dues beques per part d’ICSuro i AECORK a la realització de treballs de màster  i organització de jornada docent per als estudiants de la Facultat

5775

- Universitat Rovira i Virgili

- Institut Ramon Muntaner 

23/02/2016 

Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques externes 

5859

- Universitat Rovira i Virgili

- Universidad Nacional 

24/02/2016 

Conveni marc: col·laboració en àmbits d'interès comú  

5412

- Universitat Rovira i Virgili

- Universidad Complutense de Madrid 

08/03/2016 

Conveni marc: col·laboració en àmbits d'interès comú  

5856

- Universitat Rovira i Virgili

- Associació Pro Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà (APRODISCA) 

08/03/2016 

Desenvolupament de projectes d'Aprenentatge Servei 

5522

- Universitat Rovira i Virgili


- Caixa de Crèdit dels Enginyers 

09/03/2016 

Oferiment als estudiants i altres que ho sol·licitin de les prestacions i serveis bancaris del Grup Caixa d’Enginyers i col·laboració en premis al millor expedient acadèmic de grau de l’ETSE i en l’organització de l’acte de graduació

5939

- Universitat Rovira i Virgili

- Odilo TID, S.L. 

21/03/2016 

Organització de les 'XXII Jornadas de Archivos Universitarios'. Edició 2016 

5964

- Universitat Rovira i Virgili


- Departament d'Interior. Generalitat de Catalunya


- Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, SAU  

14/04/2016 

Distribució d’una aplicació (App) per a telèfon intel·ligents per facilitar el contacte amb el telèfon d’emergències 112 de Catalunya a les persones estrangeres que visiten Catalunya en l'àmbit dels programes internacionals de la URVInformació