Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Convenis > convenis consell de govern

Convenis

Consell de Govern de 6 de març de 2014Anunci de la publicació al DOGC (núm. 6746 - 10.11.2014)
Institucions Objecte   Data de
signatura
Text del conveni
 - Universitat Rovira i Virgili
-
Ajuntament de La Sènia
Desenvolupar programes de pràctiques externes 29/05/2012
 - Universitat Rovira i Virgili
- Universidad Nacional Tres de Febrero
(Argentina).
Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa 19/11/2012

- Universitat Rovira i Virgili
-
Institut d’Educació Secundària Terra Alta

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de l’IES

20/11/2012

- Universitat Rovira i Virgili
- Institut d’Educació Secundària i Superior d’Ensenyaments Professionals Compte de Rius

Cessió de les instal·lacions docents i equipaments de la URV als estudiants de batxillerat i CFGS de l’IES 01/12/2012
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad Nacional Tres de Febrero (Argentina) 
Fomentar els programes educatius i de mobilitat del PDI

10/01/2013

- Universitat Rovira i Virgili
Fundació Privada Institut Català d’Investigació Química
Estimular la interacció científica i l'establiment de sinèrgies entre grups de recerca d’ambdues institucions que treballin temàtiques similars fomentant l'ús de les infraestructures científiques disponibles per part d'aquest grups de recerca i contribuint a incrementar la rellevància i profunditat dels respectius programes de recerca a través de la col·laboració 01/03/2013
   

- Universitat Rovira i Virgili
-
Consorci Mar Parc Salut de Barcelona

Establir els termes de col·laboració que permetin a estudiants de la URV realitzar pràctiques curriculars o extracurriculars als centres del Parc de Salut Mar 01/03/2015
 
- Universitat Rovira i Virgili
-
Universidad Tecnológica de Pereira (Colòmbia)
Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa. 10/04/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Cairo University (Egipte)

Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador, administratiu i tècnic i dels estudiants, i regular-ne el funcionament.

28/06/2013    
- Universitat Rovira i Virgili

- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Gestionar millor les subvencions per promoure la mobilitat de professors i investigadors espanyols en centres estrangers i de professors i investigadors estrangers en centres espanyols, en totes les àrees de coneixement.

01/07/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat de Barcelona

- Universitat Autònoma de Barcelona

- Universitat Politècnica de Catalunya
- Universotat de Girona

- Universitat de Lleida
- Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya.
- Universitat Pompeu Fabra
- Centre de Supercomputació de Catalunya/Consorci Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya/ Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.

 Encàrrec de gestió al Consorci de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya per a la contractació del subministrament d'energia elèctrica. 01/07/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Consorci Universitàri del Baix Penedès

Manteniment i dinamització de la Seu Baix Penedès-URV any 2013.

30/07/2013
- Universitat Rovira i Virgili
-
Ajuntament de Tarragona
- Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.
Creació dels continguts pedagògics sobre el món casteller, adreçats als alumnes d'infantil, primària i secundària. 31/07/2013
- Universitat Rovira i Virgili
Suleyman Demirel University (Kazakhstan)
Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador, administratiu i tècnic, i dels estudiants, i regular-ne el funcionament. 28/08/2013
- Universitat Rovira i Virgili
Suleyman Demirel University (Kazakhstan)
Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa. 28/08/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidad Nacional de la Plata (Argentina)
Fomentar la recerca i els programes educatius i de mobilitat del personal docent i investigador, administratiu i tècnic i dels estudiants, i regular-ne el funcionament. 29/08/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Fundació Privada Centre Tecnològic de la Química de Catalunya
Establir un marc d'actuació per col·laborar en activitats de recerca, transferència i formació continuada. 01/09/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament de Reus
- Reus Desenvolupament Econòmic, S.A. (REDESSA)
- Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Reus
- Reus Ciutat de Negocis, S.L.

- Seniors Españoles para la Coooperación Técnica

Organització conjunta de les XI Jornades d'Emprenedoria i la convocatòria dels X Premis ReusEmpresa.  05/09/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d' Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
Dur a terme actuacions destinades a donar resposta a les necessitats de recerca, innovació i formació en relació al desenvolupament de les Comunitats d'Aprenentatge   08/10/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya

Col·laborar en àmbits d’interès comú.

 17/10/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Ajuntament d'Amposta
- Consorci del Museu de les Terres de l'Ebre
Segona addenda al segon conveni per crear l'Antena del Coneixement del Campus Extens de la URV al municipi d'Amposta 24/10/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Universidade Federal de Pernambuco(Brasil)
Establir les condicions generals de la col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa. 31/10/2013

- Universitat Rovira i Virgili
- Departament d' Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
- Secretaria d' Universitats i Recerca de la Generalotat de Catalunya

- Universitat de Barcelona
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat Politècnica de Catalunya

- Universitat Pompeu Fabra

- Universitat de Girona
- Universitat de LLeida

- Universitat Oberta de Catalunya

Conveni per a l'impuls i el desenvolupament de l'Administració electrònica de les universitats públiques catalanes i la UOC per a l'any 2013. 

19/11/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Instituto Tecnológico de Durango (México)

Renovació del conveni establint renovació automàtica per períodes anuals . 

25/11/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Col·legi de Notaris de Catalunya
- Servei Municipal d¡Habitatge i Actuacions Urbanes, SA
- Agència de l'Habitatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
- Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona
Creació de la Càtedra d'Habitatge de la URV 17/12/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Agència d'Habitatge de Catalunya - Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Tramitació pagament Congrés de la European Network for Housing Research (ENHR) 'Overcoming the Crisis: integrating the urban environament' que va tenir lloc a Tarragona entre els dies 19 i 22 de juny de 2013  16/12/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Col·legi de Notaris de Catalunya
- Servei Municipal d¡Habitatge i Actuacions Urbanes, SA
- Agència de l'Habitatge de Catalunya del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
- Cambra de la Propietat Urbana de Tarragona
 

Designació del director, subdirectora i dels membres de la Comissió de Seguiment de la Càtedra d'Habitatge de la URV. 

18/12/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut Vidal i Barraquer
 

Col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Alumne: Pavlo Bodnar. 

18/12/2013  *
- Universitat Rovira i Virgili
- Institut Vidal i Barraquer
Col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. Alumne: Albert Sabaté Plana. 18/12/2013  *
- Universitat Rovira i Virgili
- Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
- Universitat de Barcelona
- Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
Prorrogar la implementació del Pla Pilot del Programa “doctorat industrial” a l’any 2013.   19/12/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Universitat Autònoma de Barcelona
- Universitat de Barcelona
Regular les condicions de col·laboració per organitzar i impartir el programa de doctorat conjunt de Ciència Cognitiva i Llenguatge (a partir del curs 2014-15).  20/12/2013
 - Universitat Rovira i Virgili
- Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Prorrogar el conveni signat el 25/02/2010 per a la coedició de la Revista catalana de Dret Ambiental. 23/12/2013
- Universitat Rovira i Virgili
- Diputació Provincial de Tarragona
Autoritzar la FURV a gestionar, realitzar i justificar directament els projectes per l'exercici 2013 subjectes al conveni acord marc de col·laboració entre Diputació de Tarragona i URV 2012/2015. Addenda. 08/01/2014
 - Universitat Rovira i Virgili
-  Universidad de Valladolid
Realització del màster universitari conjunt en Enginyeria Termodinàmica de Fluids, a partir del curs 2014-2015. 28/01/2014
 - Universitat Rovira i Virgili
-  Universitat Normal de Yunnan (Xina)
Establir les condicions generals de col·laboració científica, tècnica, docent i administrativa.  07/02/2014
*No es publica per aplicació de l'article 21 la Llei 19/2014


Informació