Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Defensa els teus drets > Oficina Antifrau de Catalunya

Defensa els teus drets

Oficina Antifrau de CatalunyaL’Oficina Antifrau de Catalunya està específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya.

Antifrau té com a objectiu prioritari prevenir i investigar possibles casos d'ús o destinació fraudulents de fons públics o qualsevol aprofitament il·lícit derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús particular d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic.Informació