Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Contractar amb la URV

Empreses i Institucions

Contractar amb la URVDes de l’Oficina de Contractació es gestiona la contractació administrativa d’acord amb els procediments establerts a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i segons la quantia i la tipologia del contracte: subministraments, serveis, obres, concessió d’obres públiques, gestió de serveis públics, col•laboració entre el sector i el sector privat, i altres.

Des dels centres, departaments, serveis i resta de unitats es gestionen els contractes menors de la URV, d’acord amb l’establert a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

Expedients de contractació

Verificador còpia autèntica de documents de contractació

Contractes menorsInformació