Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Perfil del contractant

Empreses i Institucions

Perfil del contractantEn aquest apartat podreu consultar les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 40.000 euros i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 15.000 euros.

Consulteu aquí els procediments a seguir segons quantia

Subministraments

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
Exp. núm. URV N01.04.01 SU BAM 205.4/17 Contracte derivat de l’Acord marc per al subministrament d’equips audiovisuals i per a la prestació dels serveis associats per entitats que integren el grup de compra (CSUC 16/31)BAM SU 205.4/17 En tràmit
Expedient URV N01.04.01 SU 206.4/16 Contractació derivada de l’Acord marc per a l'homologació de proveïdors d’equips de treball per a les finalitats que integren el grup de compra Exp. SU 206.4/16(CSUC - 15/33) En tràmit 5 de desembre de 2018 fins a les 13;30 hores
EXP.PL:URV.N01.04.01 SU 27/18 Subministrament de les llicències Liferay DXP i Liferay Enterprise Search per al Servei de Recursos Informàtics i TIC de la URV, mitjançant lots, EXP.PL: SU 27/18 En tràmit 10 de desembre de 2018 a les 13.30 hores
EXP.PL:URV.N01.04.01 SU 39/18 Subministrament d'un simulador de pacient per al Departament de Medicina i Cirurgia de la URV, EXP.PL: SU 39/18 En tràmit Negociat sense publicitat d'acord l'art.168 a) 2n) de la LCSP
EXP: URV.N01.04.01 SU 05/18 Subministrament i actualització de llicències de productes de la “SUITE ATLASSIAN” del contracte basat de l’acord marc, amb referència d’expedient del CSUC (17/17), EXP: SU 05/18 En tràmit 27 de setembre de 2018 a les 13.30 hores
EXP.PL: URV.N01.04.01 SU 35/18 Subministrament de quatre servidors de càlcul per al Departament d'Enginyeria Mecànica de la URV, (susceptible cofinançament FEDER), EXP PL: SU 35/18 En tràmit 31 d'agost de 2018 fins a les 13.30 hores
Històric de Subministraments Pujar

Obres

Núm.
Expedient
Descripció Estat de
tramitació
Data límit presentació ofertes
EXP.PL:URV.N01.01.01 OB 28/18 Obres corresponents a l’estructura i envolvent (cobertes i façanes) de l'edifici aulari A3 al Campus Catalunya de la Universitat Rovira I Virgili, (susceptible cofinançament FEDER) EXP PL: OB 28/18 En tràmit 21 de setembre de 2018 a les 13.30 hores
Històric de Obres Pujar

Consultoria i assistència

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Consultoria i assistència Pujar

Concessió d'obra pública

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Concessió d'obra pública Pujar

Contracte administratiu especial

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Contracte administratiu especial Pujar

Contracte concessió administrativa

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Contracte concessió administrativa Pujar

Contracte privat

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Contracte privat Pujar

Informació