Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Treballar a la URV > Convocatòries de PAS

Treballar a la URV

Convocatòries de PASConvocatòries de personal laboral fix

En aquests moments no hi ha cap oferta disponible.

Històric de Convocatòries de personal laboral fix Pujar

Convocatòries de personal laboral temporal

Codi de
Convocatòria
Descripció Estat de la
convocatòria
Data límit de presentació de sol·licituds
LE1921611 Contractació d'un tècnic mitjà o tècnica mitjana del grup II. Centre Internacional. En curs 08/07/2019
LE1911610 Contractació d'un tècnic lingüístic o tècnica lingüística (anglès) a temps parcial del grup I. Servei de Recursos Lingüístics. En curs 08/07/2019
LE1911609 Contractació d'un tècnic o tècnica superior de suport a un projecte de recerca del grup I. Oficina de Suport a la Recerca. Resolta 14/06/2019
LE1931608 Contractació d'un Tècnic o Tècnica auxiliar de suport a un projecte de recerca a temps parcial, grup III. DEQ. Resolta 12/06/2019
LE1921584 a LE1921606 Convocatòria de contractes en pràctiques a l'empara de les ajudes concedides per a la promoció d'ocupació jove i implantació de la garantia juvenil. En curs 12/06/2019
LE1931583 Contractació d'un tècnic o tècnica auxiliar de suport a un projecte de recerca a temps parcial, grup III. Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica. Resolta 06/06/2019
LE1921582 Contractació d'un tècnic mitjà o tècnica mitjana del grup II. Càtedra Universitat i Regió del Coneixement. Resolta 22/05/2019
LE1931581 Contractació d'un tècnic o tècnica auxiliar a temps parcial, del grup III. Departament de Medicina i Cirurgia. Resolta 16/05/2019
GXDIX003_19 Convocatòria per participar en el programa de desenvolupament professional per al PAS de la URV 2019-2020. En curs 15/05/2019
CXDIX015_19 Convocatòria per participar en estades formatives per impulsar l'aprenentatge d'anglès del Pla de formació del PAS 2019 En curs 15/05/2019
LE1921580 Contractació d'un tècnic mitjà o tècnica mitjana del grup II. Departament d'Història i Història de l'Art. Resolta 06/05/2019
LE1911579 Contractació d'un tècnic o tècnica superior de suport a la direcció, grup I. Gabinet Tècnic de la Gerència - Planificació Econòmica i Pressupostària. Resolta 15/04/2019
LE1921577 Contractació d'un tècnic mitjà o tècnica mitjana de suport al laboratori de docència, grup II. Departament de Bioquímica i Biotecnologia. Resolta 10/04/2019
LE1911574 Contractació d'un tècnic jurídic o tècnica jurídica del grup I. Gabinet Jurídic. Resolta 01/04/2019
Històric de Convocatòries de personal laboral temporal Pujar

Informació