Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Treballar a la URV > Convocatòries de Personal Docent i Investigador

Treballar a la URV

Convocatòries de Personal Docent i InvestigadorAltres convocatòries

Personal investigador predoctoral en formació

Codi de convocatòria 2023PIPF-FPI

Convocatòria de concurs públic per a la contractació de Personal Investigador Predoctoral en Formació en el marc dels ajuts FPI de l'Agència Estatal d'Investigació

Bandera Cataluña 20 x 30 Ajuts per a contractes predoctorals per a la formació de doctors/es. Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d' Innovació 2021-2023

Bandera España ' Comprar banderas autonómicas para el balcón - Montse  Interiors Ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores/as. Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación 2021-2023

Bandera Gran Bretaña Union Jack 1.5x0.9m 150x90cm Kings Coronación Celebración - Imagen 1 de 1 Grants for predoctoral contracts for the training of doctors. State Plan for Scientific, Technical and Innovation Research 2021-2023

Data límit de presentació de sol·licituds : 13/10/2023

Data de resolució: 25/09/2023

Data de publicació a la Seu electrònica: 25-09-2023 14:09:58

Estat de la convocatòria

En curs

Els llistats que es publiquen en aquesta pàgina Web, i que contenen dades de caràcter personal, s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades i la seva finalitat, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, és la de procedir a notificar a cadascun dels aspirants el contingut del procediment selectiu. Aquests llistats no constitueixen font d'accés al públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.


Informació