Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Treballar a la URV > Convocatòries de Personal Docent i Investigador

Treballar a la URV

Convocatòries de Personal Docent i InvestigadorAltres convocatòries

Professorat contractat

Convocatòria de concurs públic per a formar part de les borses d’aspirants a futures contractacions de professorat substitut dels Departaments de Ciències Mèdiques Bàsiques, Filologia Catalana i Pedagogia.

Documentació

 Paquets docents Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

   - Relació definitiva de persones candidates admeses i excloses 

 Paquets docents Departament de Filologia Catalana

  – Relació definitiva de persones candidates admeses i excloses 

 Paquets docents de Pedagogia

-  Relació definitiva de persones candidates admeses i excloses 

Resultat borsa de treball convocatòria octubre 2023

Data límit de presentació de sol·licituds : 30/10/2023

Data de resolució: 11/10/2023

Data de publicació a la Seu electrònica: 13-10-2023 11:24:08

Estat de la convocatòria

Tancada

Els llistats que es publiquen en aquesta pàgina Web, i que contenen dades de caràcter personal, s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades i la seva finalitat, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, és la de procedir a notificar a cadascun dels aspirants el contingut del procediment selectiu. Aquests llistats no constitueixen font d'accés al públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.


Informació