Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Treballar a la URV > Convocatòries de Personal Docent i Investigador

Treballar a la URV

Convocatòries de Personal Docent i InvestigadorAltres convocatòries

Professorat contractat

Convocatòria de concurs públic d'ampliació de les borses d'aspirants a futures contractacions de professorat substitut mitjançant la borsa de professorat substitut

Documentació

Sol·licitud online per presentar-se a la convocatòria (mitjançant el següent enllaç):

https://www.sgr.urv.cat/cgi-bin/programes/application/inici.cgi?conv=2023PSUBS-3-&idioma=CAT

Data límit de presentació de sol·licituds : 30/11/2023

Data de publicació a la Seu electrònica: 15-11-2023 08:03:49

Estat de la convocatòria

En curs

Els llistats que es publiquen en aquesta pàgina Web, i que contenen dades de caràcter personal, s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades i la seva finalitat, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, és la de procedir a notificar a cadascun dels aspirants el contingut del procediment selectiu. Aquests llistats no constitueixen font d'accés al públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.


Informació