Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Treballar a la URV > Convocatòries de Personal Docent i Investigador

Treballar a la URV

Convocatòries de Personal Docent i InvestigadorAltres convocatòries

Personal investigador contractat

Codi de convocatòria PI23050

Convocatòria per la contractació d'un/a Investigador/a Postdoctoral, Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social

Documentació

CANDIDATA SELECCIONADA:  CARLA AGUILAR CUNILL (per renúncia de la 1a candidata seleccionada)

Data límit de presentació de sol·licituds : 23-11-2023

Data de resolució: 31-10-2023

Data de publicació a la Seu electrònica: 09-11-2023 15:16:48

Estat de la convocatòria

Tancada

Els llistats que es publiquen en aquesta pàgina Web, i que contenen dades de caràcter personal, s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades i la seva finalitat, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, és la de procedir a notificar a cadascun dels aspirants el contingut del procediment selectiu. Aquests llistats no constitueixen font d'accés al públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.


Informació