Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Treballar a la URV > Convocatòries de Personal Docent i Investigador

Treballar a la URV

Convocatòries de Personal Docent i InvestigadorAltres convocatòries

Personal investigador contractat

Codi de convocatòria PI16041-PI16042-PI16043-PI16044

Convocatòria per la contractació de quatre investigadors o investigadores postdoctorals, "Programa de projectes d'R+D+I empresarials per a doctors o doctores CEICS"

Documentació

CANDIDATS/ES SELECCIONATS/DES (SELECTED CANDIDATE):

- PI16041: BODNÁR, ESZTER

- PI16042: BORI DOLS, JAUME

- PI16043: LLADÓ VALERO, JORDI

- PI16044: SÁNCHEZ BERGARA, SHEILA

Data límit de presentació de sol·licituds : 20-10-2016

Data de resolució: 30-09-2016

Data de publicació a la Seu electrònica: 06-10-2016 13:41:26

Estat de la convocatòria

Tancada

Els llistats que es publiquen en aquesta pàgina Web, i que contenen dades de caràcter personal, s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades i la seva finalitat, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, és la de procedir a notificar a cadascun dels aspirants el contingut del procediment selectiu. Aquests llistats no constitueixen font d'accés al públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.


Informació