Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Treballar a la URV > Convocatòries de Personal Docent i Investigador

Treballar a la URV

Convocatòries de Personal Docent i InvestigadorAltres convocatòries

Personal investigador contractat

Codi de convocatòria PI18008

Convocatòria per la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral, Departament de Gestió d'Empreses

Documentació

CANDIDAT/A SELECCIONAT/DA (SELECTED CANDIDATE):

MAR JOANPERE FORASTER
 

Data límit de presentació de sol·licituds : 20-02-2018

Data de resolució: 01-02-2018

Data de publicació a la Seu electrònica: 06-02-2018 11:40:11

Estat de la convocatòria

Resolta Resolta

Els llistats que es publiquen en aquesta pàgina Web, i que contenen dades de caràcter personal, s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades i la seva finalitat, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, és la de procedir a notificar a cadascun dels aspirants el contingut del procediment selectiu. Aquests llistats no constitueixen font d'accés al públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.


Informació