Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Treballar a la URV > Convocatòries de Personal Docent i Investigador

Treballar a la URV

Convocatòries de Personal Docent i InvestigadorAltres convocatòries

Personal investigador contractat

Codi de convocatòria PI19002

Convocatòria per la contractació d'un investigador o investigadora postdoctoral, Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Documentació
  • Bases convocatòria (137.1 Kb) (Publicació a la Seu electrònica: 08-01-2019 11:43:07)
  • Normativa (135.4 Kb) (Publicació a la Seu electrònica: 08-01-2019 11:43:07)
  • Retribucions (70.2 Kb) (Publicació a la Seu electrònica: 18-01-2019 12:46:54)
  • Calendari (10.5 Kb) (Publicació a la Seu electrònica: 08-01-2019 13:07:31)
  • Sol·licitud d'admissió (78.3 Kb) (Publicació a la Seu electrònica: 08-01-2019 11:43:07)


 

Data límit de presentació de sol·licituds : 22-01-2019

Data de resolució: 14-12-2018

Data de publicació a la Seu electrònica: 08-01-2019 11:43:07

Estat de la convocatòria

En curs

Els llistats que es publiquen en aquesta pàgina Web, i que contenen dades de caràcter personal, s'ajusten a la legislació actual de protecció de dades i la seva finalitat, d'acord amb el que preveu l'article 58 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, és la de procedir a notificar a cadascun dels aspirants el contingut del procediment selectiu. Aquests llistats no constitueixen font d'accés al públic i no podran ser reproduïts ni en tot ni en part, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació d'informació, sense el consentiment dels propis afectats.


Informació