Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient SE 09/14

Servei d'elaboració de plans d'autoprotecció dels edificis de la URV, EXP: 09/14

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

Data de publicació: 01-04-2014 13:58:30

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:11 d'abril de 2014

Empresa adjudicatària:DESESTIMAT


Informació