Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient SE 10/14

Serveis de telecomunicacions de la xarxa corporativa de la URV, EXP: SE 10/14

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA: 977 55 80 30

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02 // 977 25 65 68

Data de publicació: 11-04-2014 12:13:34

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:1 d'agost de 2014

Empresa adjudicatària:TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 DE 26 DE MAYO Y LEY 12/1991 DE 29 DE ABRIL, abreujadament UTE TdE-TME CCCLI (NIF: U87068060)


Informació