Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient SE 13/14

Servei de manteniment d'instal·lacions generals dels edificis de la Universitat Rovira i Virgili, EXP: SE 13/14

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA: 977 29 70 16 // salvador.ibanez@urv.cat

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02 // 977 25 65 68

Data de publicació: 16-04-2014 12:55:27

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:30 de juliol de 2014

Empresa adjudicatària:EMTE SERVICE, SAU (NIF: A60470127)


Informació