Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient SE 14/14

Servei d’assegurances d’accidents i malaltia per als estudiants, personal docent i investigador (PDI) i personal d’administració i serveis (PAS) de la URV amb mobilitat internacional, EXP: SE 14/14

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA:  977 55 82 45  // Correduria: 93 488 03 27

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02 // 977 25 65 68

Data de publicació: 07-05-2014 11:21:01

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:30 de maig de 2014

Empresa adjudicatària:DESERT


Informació