Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient SE 15/14 (CSUC 2/14)

Servei d'impressió, inclosos copiat i digilitació, i de l'explotació i gestió dels centres de reprografia, del “Grup de Compra CSUC-2014” EXP: SE 15/14

Documentació

D'acord el Reial decret 463/2020, de 13 de març, del Govern de l'Estat, pel qual es declara l'estat d'alarma atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

---------------------------------------------------------------------------------------------------

La informació d’aquesta licitació la trobareu  a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya dins del Perfil del Contractant del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=csuc&idCap=205997&ambit=&

Data de publicació: 08-05-2014 13:02:41

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:22 de maig de 2015

Empresa adjudicatària:CANON ESPAÑA, SA


Informació