Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient SE 20/14

Servei de prevenció aliè a la Universitat Rovira i Virgili, en les especialitats de vigilància de la salut i seguretat , EXP: SE 20/14

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA: gemma.garcia@urv.cat

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA:  977 55 95 02/ 977 25 65 68

Data de publicació: 30-07-2014 11:33:38

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:5 de novembre de 2014

Empresa adjudicatària:SOCIEDAD DE PREVENCIÓN NUEVA ACTIVA, SLU


Informació