Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Contracte administratiu especial

Núm. Expedient SE 22/14

Contracte administratiu especial per a l’explotació del servei de bar-restaurant al Campus de la URV a Vila-Seca, EXP: SE 22/14

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA:  977 55 80 34 / 977 55 80 81

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02 / 977 25 65 68

Data de publicació: 08-10-2014 10:14:06

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:28 de gener de 2015

Empresa adjudicatària:DESERT


Informació