Universitat Rovira i Virgili. La universitat pública de TarragonaPortada > Empreses i Institucions > Històric de licitacions

Empreses i Institucions

Històric de licitacionsAltres licitacions

Serveis

Núm. Expedient SE 23/14

Servei d’elaboració de plans d’autoprotecció dels edificis de la URV, EXP: SE 23/14

La informació d’aquesta licitació la trobareu a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, dins del Perfil del Contractant de la Universitat Rovira i Virgili:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=865462&

INFORMACIÓ TÈCNICA: gemma.garcia@urv.cat

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA: 977 55 95 02 // 977 25 65 68

Data de publicació: 08-10-2014 12:09:22

Estat de tramitació

Adjudicat Adjudicat

Data adjudicació:21 de gener de 2015

Empresa adjudicatària:DAVID TISAIRE BERGA


Informació